Thông báo tổ chức kiểm tra tin học khóa 83

85

Thông báo tổ chức kiểm tra tin học khóa 83

Ngày thi dự kiến: 27 – 28/11/2021

Ngày đăng ký: Từ ngày 09/11 đến 11h00 ngày 20/11/2021

Hồ sơ: 01 tấm ảnh 3×4; CMND/CCCD/GPLX bảng chính

Lệ phí: 200.000đ

Đăng ký: Phòng Tuyển sinh Nhà trường

LƯU Ý: THÍ SINH PHẢI ĐƯỢC TIÊM ĐỦ 02 MŨI HOẶC 01 VACCINE NGỪA COVID SAU THỜI GIAN ÍT NHẤT 14 NGÀY HOẶC ĐÃ ĐIỀU TRỊ COVID XUẤT VIỆN, HOÀN THÀNH THEO DÕI SỨC KHỎE TẠI NHÀ 14 NGÀY VÀ CÓ GIẤY XÉT NGHIỆM ÂM TÍNH TRONG VÒNG 3 NGÀY KHI THAM GIA THI.