Thông báo mở tài khoản thư viện dành cho tân sinh viên khóa 24

114

Nhằm hỗ trợ các Khoa trong việc cấp thẻ thư viện đồng loạt để tạo điều kiện cho sinh viên K24 của các Khoa có thể tiếp cận với nguồn tài nguyên phong phú của Thư viện phục vụ cho nhu cầu học tập, nghiên cứu, tham khảo tài liệu qua mạng internet.

Nay, Thư viện kính gửi đến các Khoa thông báo về việc cung cấp danh sách sinh viên K24 của các Khoa có nhu cầu làm thẻ thư viện để Thư viện thực hiện thủ tục cấp thẻ thư viện và tài khoản đăng nhập vào tài liệu số của Thư viện, nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu học tập, nghiên cứu, tham khảo tài liệu online trong thời gian nghỉ chống dịch.

Mọi chi tiết quý thầy cô vui lòng liên hệ qua email: thuvien@bdu.edu.vn

Rất mong nhận được sự hỗ trợ của Lãnh đạo các Khoa./.