Thay đổi hình thức tuyên dương sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương

105

Tại Hội nghị Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ 5, khóa X, căn cứ Quy định tiêu chuẩn xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và “Tập thể Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương giai đoạn 2019 – 2023 (sửa đổi, bổ sung); ý kiến đề xuất của Hội đồng xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương năm 2020 và dựa trên thực tế tăng trưởng số lượng sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương hằng năm, Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã thảo luận, cho ý kiến và thống nhất thay đổi hình thức tuyên dương sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương, kết luận cụ thể như sau:

Không thay đổi tiêu chuẩn xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương. Sinh viên đạt danh hiệu sẽ được nhận bằng khen, chứng nhận, biểu trưng danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương và phần thưởng của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; được tuyên dương tại Lễ tuyên dương cấp tỉnh.

Hội đồng xét chọn danh hiệu hằng năm sẽ lựa chọn những “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương có thành tích tiêu biểu xuất sắc dựa trên các tiêu chuẩn bổ sung do Văn phòng Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam xây dựng để đề xuất Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao tặng bằng khen, giấy chứng nhận, biểu trưng danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” tiêu biểu cấp Trung ương và phần thưởng của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam. Số lượng “Sinh viên 5 tốt” tiêu biểu hàng năm được xem xét lựa chọn theo số năm kỷ niệm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam. Sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” tiêu biểu cấp Trung ương sẽ được Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đề xuất tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; được triệu tập tham dự và tuyên dương tại Lễ tuyên dương cấp Trung ương.

Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đề nghị Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam các tỉnh, thành phố, các trường trực thuộc Trung ương và Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài nghiêm túc triển khai các nội dung trên và thông báo rộng rãi trong hội viên, sinh viên về các thay đổi trong hình thức tuyên dương sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương.

Đ/c Nguyễn Ngọc Khanh – Bí thư Đoàn Trường Đại học Bình Dương