ĐHBD tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH SV Khoa CNSH năm 2010 – 2011

834

Ngày 15/09/2011 Phòng NCKH Trường ĐHBD tổ chức nghiệm thu đề NCKH sinh viên Khoa Công nghệ Sinh học năm 2010 – 2011