Việt Nam công bố hơn 32.000 bài báo quốc tế trong 1 năm

576

Theo thống kê, năm 2020, Việt Nam có 10.850 bài báo WoS (ISI), 21.530 bài báo Scopus. Tổng số tăng 27% so với năm 2019 và tăng gấp đôi so với năm 2018.

Trong 5 năm qua, các tác giả Việt Nam đã công bố 39.408 bài báo WoS, 58.426 bài báo Scopus.

Trong đó, có 22.531 bài báo WoS (tỷ lệ 57,2% so với tổng số của cả nước) và 52.871 bài báo Scopus (tỷ lệ 90,5% cả nước) đến từ các cơ sở giáo dục đại học. 

Số lượng bài báo WoS, Scopus của các cơ sở giáo dục đại học và cả nước qua từng năm. (Nguồn: Bộ GD-ĐT)

Có thể thấy, số lượng bài báo WoS và Scopus tăng mạnh nhất ở giai đoạn 2018 – 2019.

Cụ thể, số bài báo WoS tăng 32% (từ 7.480 lên 9.884 bài); số bài báo Scopus tăng lên 77% (từ 8.807 lên 15.594 bài) trong giai đoạn này. Nhờ đó, đến năm 2019, Việt Nam đã cán mốc hơn 15.000 công bố quốc tế thuộc danh mục Scopus.

Số lượng công bố quốc tế năm 2020 tiếp tục tăng so với các năm trước đó.

Nguồn: Bộ GD-ĐT

Để khích lệ các trường đại học có nhiều bài báo khoa học trên các tạp chí trong danh mục ISI, SCI, SCIE năm 2020, đầu năm nay, Bộ GD-ĐT đã xét thưởng cho 34 trường đại học có tổng cộng 3.627 bài báo công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín.

Đây là các trường trực thuộc Bộ GD-ĐT, không tính các đại học quốc gia, trường trực thuộc các Bộ, ngành khác và trường ngoài công lập.

Trích: Báo VietNamNet