Giới thiệu sách – Xây dựng nền giáo dục Mở – GS.VS Cao Văn Phường

2538

✅ Xây dựng nền giáo dục Mở, tạo nên xã hội học tập để “Ai ai cũng được học hành” là tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh và đã trở thành chủ trương, chính sách chính trị của Đảng và Nhà nước.

✅ Sự ra đời hệ thống tại chức mở rộng những năm 80 và Đại học Mở những năm 90 thế kỷ XX đã góp phần tích cực thực hiện chính sách mở trong giáo dục của Đảng và Nhà nước được xã hội quan tâm.

✅ Nhằm đáp ứng nhu cầu của bạn đọc, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật xin trân trọng giới thiệu tuyển tập: “Xây dựng nền giáo dục Mở” do Viện những vấn đề về giáo dục Trường Đại học Bình Dương tuyển chọn những bài viết của Giáo sư Viện sĩ Cao Văn Phường – Thành viên sáng lập, nguyên Hiệu trưởng Đại học Mở bán công thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Bình Dương, Chủ tịch chi nhánh Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Liên bang Nga tại Việt Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội các trường Đại học Cao đẳng Việt Nam và các nhà khoa học đã cùng cộng tác với giáo sư xây dựng nhiều cơ sở giáo dục đại học, góp phần kiến tạo mô hình giáo dục mở cho đất nước với phác thảo: “Học thuyết về giáo dục”; “Xây dựng nền giáo dục Mở: Mở để học, học để mở, để kiến tạo tương lai, thực thi trách nhiệm với bản thân, trách nhiệm với gia đình, trách nhiệm với cộng đồng xã hội,  trách nhiệm với thiên nhiên”, thông qua con đường “Cộng học” được xây dựng trên nguyên tắc: “Học – Hỏi – Hiểu – Hành”.

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật xin trân trọng giới thiệu đến quý độc giả tuyển tập: “Xây dựng nền giáo dục Mở” của Viện những vấn đề về giáo dục Trường Đại học Bình Dương./.

Ban Biên tập