Đài Truyền hình Bình Dương đưa tin về “Hội Những người Hàn yêu Việt Nam VESAMO trao các suất học bổng cho sinh viên ĐH Bình Dương”

2545