BTV: Ngài Popov Aleksei Vladimirovich Tổng lãnh sự Nga tham gia Ngày Văn hóa – Khoa học Nga tại BDU

1578

Nguồn: Thời sự Bình Dương (Chương trình 18 giờ 30 ngày 31/5/2018)

http://btv.org.vn/video/thoi-su-binh-duong-chuong-trinh-18-gio-30-ngay-31-5-2018-21194.html