Bộ Giáo dục & Đào tạo phê duyệt chương trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

506

Vừa qua Trường Đại học Bình Dương vinh dự được Bộ Giáo dục & Đào tạo có Văn bản chấp thuận bổ sung 1 trong 4 Trường Đại học (trong tổng số 11 trường đại học trên cả nước) được hỗ trợ việc triển khai tổ chức các hoạt động tập huấn lan toả Chương trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong năm 2019 – 2020.

Văn bản chấp thuận của Bộ GD&ĐT

Để đạt được danh dự trên là quá trình nỗ lực của Nhà trường và Khoa Kinh tế trong thời gian dài. Ngày 07/6/2019 Khoa nhận được chỉ đạo từ Ban Giám hiệu Nhà trường trong việc cử giảng viên tham dự Khoá đào tạo giảng viên nguồn (TOT – Training of Trainers) cho các giảng viên đến từ nhiều trường đại học trên khắp cả nước (47 trường đại học). Chương trình do Bộ Giáo dục & Đào tạo phối hợp cùng Hội đồng Anh (British Council) tổ chức tại Hà Nội.

Buổi thảo luận chuyên đề trong chương trình tập huấn

Khoá học được tổ chức nhằm nâng cao kỹ năng điều phối, tổ chức các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo xã hội, phát triển doanh nghiệp xã hội trong các cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng sư phạm và trung cấp ở nước ta hiện nay.

Sau khi Biên bản ghi nhớ giữa Trường Đại học Bình DươngHội đồng Anh được ký kết (MOU), Khoa đã tiến hành các bước trong việc lập kế hoạch đào tạo lan toả khởi nghiệp trong sinh viên Nhà trường trình Ban Giám hiệu chấp thuận.

Giảng viên Đại học Bình Dương chụp hình kỷ niệm tại buổi tập huấn

Hoạt động lan toả Chương trình sẽ được Khoa Kinh tế chủ động triển khai từ nay đến năm 2020 dưới sự hỗ trợ từ các chuyên gia của Hội Đồng Anh. Hy vọng qua chương trình này, Khoa sẽ tạo được dấu ấn và thương hiệu riêng của Khoa trong thời gian tới./.

Khoa Kinh tế – Đại học Bình Dương