Thông báo triển khai tổ chức học trực tuyến học kỳ 1 năm học 2021 – 2022 đối với sinh viên hệ đại học chính quy

301

Căn cứ Quyết định số 192/QĐ-ĐHBD ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Trường Đại học Bình Dương về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021 – 2022 đối với các trình độ đào tạo của giáo dục đại học gồm trình độ đại học, trình độ thạc sĩ và trình độ tiến sĩ tại Trường Đại học Bình Dương.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Trường Đại học Bình Dương thông báo đến toàn thể sinh viên hệ đại học chính quy như sau:

  1. Nhà trường tổ chức dạy và học trực tuyến (online) trên phần mềm MS Team các học phần tại học kỳ I năm học 2021 – 2022. Thời gian bắt đầu học của học kỳ: Thứ hai ngày 06/9/2021 đến khi có thông báo mới.
  2. Sinh viên cập nhật lịch học, thông tin lớp học thông qua Cổng thông tin sinh viên (https://sv.bdu.edu.vn).
  3. Sinh viên chỉ sử dụng email sinh viên do Nhà trường cung cấp (có phần mở rộng @student.bdu.edu.vn) để tham gia lớp học trực tuyến và cập nhật kịp thời các thông báo mới nhất. Lớp học online có mã ký hiệu bắt đầu là [211].
  4. Sử dụng linh hoạt các thiết bị hỗ trợ học tập: Điện thoại thông minh, máy tính để bàn, máy tính bảng, máy tính xách tay có kết nối internet.
  5. Sinh viên tham gia lớp học đầy đủ, đúng giờ theo thời khóa biểu. Chủ động tương tác, thực hiện bài tập theo sự hướng dẫn, yêu cầu của giảng viên. Sinh viên vắng mặt, vào lớp không đúng giờ, không làm bài tập sẽ bị trừ điểm quá trình.
  6. Trong quá trình học tập trực tuyến, sinh viên gặp khó khăn vui lòng liên hệ Giảng viên, Giáo viên chủ nhiêm, Tổ chăm sóc sinh viên, Tổ giáo vụ để được hỗ trợ. Email: hotro@bdu.edu.vn hoặc cssv@bdu.edu.vn hoặc togiaovu@bdu.edu.vn Số điện thoại: 0274.3822058.

Trên đây là thông báo về việc triển khai tổ chức học trực tuyến học kỳ I năm học 2021 – 2022 đối với sinh viên đại học chính quy, yêu cầu các đơn vị, cá nhân có liên quan và toàn thể sinh viên hệ đại học chính quy nghiêm thức thực hiện./.