Khai mạc tuần sinh hoạt công dân đầu khóa cho hơn 600 tân sinh viên Trường Đại học Bình Dương

936

Nhằm nâng cao nhận thức cho sinh viên về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các quy chế, quy định đào tạo, rèn luyện của Bộ Giáo dục và Đào tạo; trang bị đầy đủ, kịp thời thông tin về tình hình kinh tế, chính trị xã hội trong nước và quốc tế, sáng ngày 06/11, Trường Đại học Bình Dương đã tổ chức tuần sinh hoạt công dân đầu năm học 2020 – 2021 cho sinh viên K23.

TS. Cao Việt Hiếu – Hiệu trưởng Trường Đại học Bình Dương phát biểu khai mạc tuần sinh hoạt công dân cho sinh viên

Tham dự buổi khai mạc còn có GS.VS Cao Văn Phường – Chủ tịch Hội đồng Quản trị, TS. Cao Việt Hiếu – Hiệu trưởng Trường Đại học Bình Dương, PGS.TS Lê Văn Cường – Phó Hiệu trưởng, TS. Cao Thị Việt Hương – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bình Dương cùng các thầy cô là lãnh đạo các phòng, ban, khoa, viện, trung tâm toàn trường và hơn 600 tân sinh viên khóa 23 tham dự.

GS.VS Cao Văn Phường (ngoài cùng bên trái) tham dự chương trình cùng ban lãnh đạo nhà trường

Phát biểu khai mạc, TS. Cao Việt Hiếu đã gửi lời chúc mừng đến tân sinh viên đã trúng tuyển và chính thức trở thành sinh viên Trường Đại học Bình Dương. Hiệu trưởng nhấn mạnh: Tuần sinh hoạt công dân là nội dung có vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức cho sinh viên về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Qua đó, giúp sinh viên hiểu rõ hơn về quyền lợi và nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm công dân. Hiệu trưởng cũng quán triệt, căn dặn sinh viên khóa 23 cố gắng học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức thật tốt để xứng đáng với truyền thống xây dựng và phát triển của Nhà trường. Đồng thời, giao nhiệm vụ cho các phòng ban chức năng và các khoa đào tạo phải thường xuyên tạo mọi điều kiện tốt nhất để giúp cho sinh viên học tập, rèn luyện đạt kết quả cao nhất. 

Tân sinh viên tham gia giao lưu và trả lời câu hỏi tại chương trình

Ngay sau chương trình khai mạc, sinh viên bước vào nội dung học đầu tiên với thông tin về pháp luật và quyền của con người. Tuần sinh hoạt công dân cho sinh viên khóa 23 được tổ chức từ ngày 06 đến ngày 08 tháng 11 năm 2020. Sau khi kết thúc, mỗi sinh viên sẽ viết bài thu hoạch các nội dung đã được học.

Ban biên tập