Tọa đàm “Nâng cao chất lượng giảng dạy năm học 2021 – 2022”

319

Trường Đại học Bình Dương thông báo về việc tổ chức Tọa đàm “Nâng cao chất lượng giảng dạy năm học 2021 – 2022”, cụ thể như sau:

Nội dung:

Trao đổi các biện pháp nâng cao chất lượng công tác giảng dạy của giảng viên Nhà trường;

Triển khai tiếp cận các phương pháp giảng dạy hiện đại trong tòan hệ thống.

Đối tượng tham gia:

Ban Giám hiệu, lãnh đạo các Khoa/Viện, tất cả giảng viên cơ hữu (Cơ sở chính, Phân hiệu Cà Mau, Viện Bolt); Lãnh đạo Phòng Quản lý khoa học & Quan hệ đối ngoại; Lãnh đạo Phòng Quản lý đào tạo & Công tác sinh viên; Lãnh đạo Trung tâm Khảo thí; Lãnh đạo Trường Đại học Bình Dương – Phân hiệu Cà Mau.

Thời gian:

14h00 ngày 11/9/2021, hình thức trực tuyến (Thông qua hệ thống MS Teams)./.