[THƯ MỜI] Tham dự Chuỗi Hội thảo khoa học quốc tế “Khoa học, công nghệ và đào tạo – Động lực phát triển nhanh và bền vững”

942