Thư mời gia đình tân thạc sĩ, cử nhân, kỹ sư và kiến trúc sư đến tham dự Lễ Tốt nghiệp năm 2022

1563