[THÔNG CÁO BÁO CHÍ] Tổ chức Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Trường Đại học Bình Dương 24.9.1997 – 24.9.2022

417