Thông báo viết bài Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Bình Dương số 6 và số 7

2366

Trường Đại học Bình Dương thông báo về việc viết bài cho Tạp chí Khoa học và Công nghệ số 6 và số 7 với mục tiêu tạo điều kiện cho các nhà khoa học trong và ngoài Nhà trường đăng tải các hoạt động khoa học, chuyển giao công nghệ, các bài viết tổng quan khoa học, các ý kiến trao đổi về học thuật có giá trị khoa học và thực tiễn trên các lĩnh vực nghiên cứu như: Khoa học kỹ thuật; Khoa học công nghệ; Dược; Kinh tế; Pháp luật; Khoa học Xã hội và Nhân văn; Giáo dục và một số lĩnh vực khác.

Đồng thời nhằm thực hiện kế hoạch xuất bản thường kỳ Tạp chí Khoa học và Công nghệ – Trường Đại học Bình Dương số 6 và số 7. Ban Biên tập tạp chí kính mời các nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu, giảng viên trong và ngoài trường tham gia viết bài, cụ thể như sau:

Nội dung: Bài viết được trình bày bằng file Word theo đúng thể lệ viết bài được đăng trên trang web: http://jst.bdu.edu.vn/jst.

Hình thức gửi bài qua hệ thống online: jst.bdu.edu.vn/jst

Thời gian nhận bài từ ngày ra thông báo đến hết ngày 19/06/2020.

☑️ Mọi thắc mắc xin liên hệ Ths. Khấu Hoàng Kim Giao – Phòng Quản lý khoa học và Quan hệ đối ngoại

☑️ Email: khkgiao@bdu.edu.vntapchikhcn@bdu.edu.vn.

☑️ Điện thoại: (0274) 3871 387, 0984 530 342.