Thông báo viết bài cho Tạp chí Khoa học và Công nghệ – Trường Đại học Bình Dương số 06 [9/2020]

1053

Căn cứ Giấy phép số 19/GP-BTTTT ngày 12 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc cấp Giấy phép hoạt động báo in, mã số ISSN 1859 – 4336 cho Tạp Chí Khoa học và Công nghệ – Trường Đại học Bình Dương.

📰Với mục tiêu tạo điều kiện cho các nhà khoa học trong và ngoài Nhà trường đăng tải các hoạt động khoa học, chuyển giao công nghệ, các bài viết tổng quan khoa học, các ý kiến trao đổi về học thuật có giá trị khoa học và thực tiễn trên các lĩnh vực nghiên cứu như: Khoa học kỹ thuật; Khoa học công nghệ; Dược; Kinh tế; Pháp luật; Khoa học Xã hội và Nhân văn; Giáo dục và một số lĩnh vực khác.

Đồng thời nhằm thực hiện kế hoạch xuất bản thường kỳ Tạp chí Khoa học và Công nghệ – Trường Đại học Bình Dương số 06 [9/2020], Ban Biên tập Tạp chí kính mời các nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu, giảng viên trong và ngoài Trường tham gia viết bài, cụ thể như sau:

1️⃣ Yêu cầu nội dung và hình thức:

▪️ Nội dung: Bài viết được trình bày bằng file word theo đúng Thể lệ viết bài được đăng trên trang website: jst.bdu.edu.vn/jst

▪️ Hình thức: gửi bài qua hệ thống online jst.bdu.edu.vn/jst

2️⃣Thời hạn nhận bài: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 25/8/2020.

Mọi thắc mắc xin liên hệ ThS. Khấu Hoàng Kim Giao – Phòng Quản lý khoa học và Quan hệ đối ngoại

📨Email: khkgiao@bdu.edu.vn, tapchikhcn@bdu.edu.vn. ☎️Điện thoại: (0274) 3871 387 – 0984 530 342

Trân trọng./.