Thông báo về việc tổ chức “Lễ hội nhập trường” dành cho khóa 21 (Niên khóa 2018 – 2022) và “Lễ hội chào năm học mới 2018 – 2019”

2737

Phòng Công tác Sinh viên & các Đoàn thể thông báo về việc tổ chức “Lễ hội nhập trường” dành cho khóa 21 (Niên khóa 2018 – 2022) và “Lễ hội chào năm học mới 2018 – 2019”  như sau:

I. LỄ HỘI NHẬP TRƯỜNG

1. Thời gian: 6h30 – 10h00’, ngày 05/9/2018.

2. Địa điểm: Sân trường (Sinh viên gửi xe tại cơ sở Hoàng Hoa Thám và di chuyển ra cổng trước để làm nghi thức nhập trường).

3. Đối tượng tham gia: Toàn bộ Tân Sinh viên khóa 21.

4. Nội dung:

– 7h00’ – 8h00’: Nghi thức nhập trường.

– 8h00’ – 8h30’: Văn nghệ chào mừng.

– 8h30’ – 8h40’: Phát biểu chào mừng của Hiệu trưởng.

– 8h40’ – 8h50’: Nghi thức chuyển giao trách nhiệm của sinh viên khóa 17 tốt nghiệp ra trường cho sinh viên khóa 21.

– 8h50’ – 9h00’: Nhảy dân vũ của Tân Sinh viên khóa 21.

– Từ 9h00’: Trải nghiệm các trò chơi nhận quà tặng cùng với AEON Việt Nam.

II. LỄ HỘI CHÀO NĂM HỌC MỚI

1. Thời gian: 16h00’ – 21h00’, ngày 05/9/2018.

2. Địa điểm: Sân trường (Sinh viên gửi xe tại cơ sở Hoàng Hoa Thám).

3. Đối tượng: Toàn thể sinh viên trường.

4. Nội dung:

– Từ 16h00’ – 18h30’: Ẩm thực gánh hàng rong và tặng tài liệu cho Tân Sinh viên, trải nghiệm các trò chơi nhận quà tặng cùng với AEON Việt Nam.

– Từ 18h30’ – 21h00’: Chương trình giao lưu văn nghệ chào đón năm học mới 2018 – 2019 và chào đón Tân Sinh viên khóa 21.

Đề nghị Tân Sinh viên khóa 21 và toàn thể sinh viên trường nghiêm túc thực hiện theo tinh thần thông báo này.

Trân trọng./.