Thông báo tổ chức cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo sinh viên Trường Đại học Bình Dương Lần I – 2018”

1471

1. Mục đích:

– Nhằm phát huy khả năng sáng tạo và khuyến khích sinh viên mạnh dạn, tự tin thể hiện các ý tưởng, các giải pháp sáng tạo. Góp phần xây dựng và hình thành ý tưởng nghiên cứu khoa học của sinh viên gắn với thực tiễn xã hội.

– Nhằm góp phần vào quá trình nâng cao chất lượng đào tạo, khích lệ sinh viên phát huy tiềm năng của mình trong lĩnh vực nghiên cứu – sáng tạo và ý thức tầm quan trọng của ngành học, khả năng ứng dụng các môn học trong thực tế, tạo động lực thúc đẩy tinh thần học tập.

– Thông qua cuộc thi tìm kiếm những ý tưởng tốt, những sinh viên giỏi để hỗ trợ, bồi dưỡng, đưa những ý tưởng đó thành hiện thực và ứng dụng vào thực tế.

– Phát huy tinh thần nghiên cứu khoa học trong sinh viên tại trường.

– Từ những ý tưởng tốt sẽ hướng dẫn sinh viên thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học.

– Lập thành tích chào mừng kỷ niệm 21 năm ngày thành lập Trường Đại học Bình Dương 24/9/1997 – 24/9/2018.

2. Yêu cầu:

– Cuộc thi được tuyên truyền rộng rãi trong toàn thể sinh viên trường.

– Quy trình nghiên cứu đảm bảo khoa học, khách quan, chống sao chép và đảm bảo thực hiện đúng thể lệ và tiến độ cuộc thi.

II. NỘI DUNG:

1. Đối tượng tham gia: Là sinh viên các hệ đại học, cao đẳng hiện đang học tập tại trường, không vi phạm các hình thức kỷ luật của đơn vị mình đang học tập.

2. Hình thức tham gia:

Sinh viên có thể tham gia theo 02 hình thức: Cá nhân hoặc tập thể (mỗi tập thể không quá 3 thành viên).

3. Lĩnh vực tham gia cuộc thi:

Tác giả đăng ký các ý tưởng sáng tạo theo các lĩnh vực sau:

– Lĩnh vực Khoa học Xã hội và Nhân văn.

– Lĩnh vực Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ.

– Lĩnh vực Khoa học Kinh tế – Tài chính.

4. Tiêu chí của Đề tài Ý tưởng:

Đúng thời gian quy định và trình bày theo đúng mẫu của Ban tổ chức.

– Ý tưởng phải mới, mang tính sáng tạo và tính kế thừa.

– Ý tưởng nghiên cứu phải vừa sức phù hợp với sinh viên.

– Có khả năng ứng dụng và phát triển ý tưởng sáng tạo thành Đề tài nghiên cứu khoa học.

– Phải đảm bảo được nguồn tư liệu nghiên cứu, tài liệu tham khảo.

5. Thời gian tham gia cuộc thi:

5.1. Thời gian nhận bài dự thi đến ngày 30/8/2018

5.2 Chung kết trao giải ngày 24/9/2018

6. Giải thưởng:

– 03 Giải nhất: Giấy khen + 3.000.000đ.

– 03 Giải nhì: Giấy khen + 2.000.000đ.

– 03 Giải ba: Giấy khen + 1.500.000đ.

– 03 Giải khuyến khích: Giấy khen + 1.000.000đ.

Tổng giá trị giải thưởng: 22.500.000 đồng

III. THỂ LỆ (Đính kèm)

Thể lệ cuộc thi: https://goo.gl/M1NA9A

Mẫu đăng ký: https://goo.gl/FuCrVs

Đơn vị tổ chức: Phòng Quản lý khoa học phối hợp cùng với phòng Công tác sinh viên và Đoàn – Hội để tổ chức.

Trân trọng./.