Thông báo thời gian nhận hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2020

523

Phòng Đào tạo Trường Đại học Bình Dương thông báo thời gian nhận hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2020, như sau:

🔴 Thời gian thực hiện:

📗 Nhận xét tốt nghiệp: Từ ngày 20 – 24/4/2020

📗 Sinh viên kiểm tra kết quả sơ bộ: Dự kiến từ ngày 2-7/6/2020

📗 Sinh viên cập nhật kết quả chính thức: Dự kiến trong tháng 7/2020

📗 Cấp bằng chính thức: Dự kiến trong tháng 8/2020

🔴 Lưu ý:

🍀 Các hồ sơ không đạt trong các đợt xét năm 2019; hồ sơ khai hộ tịch sẽ không dùng để xét tốt nghiệp trong năm 2020. Học viên/sinh viên xét tốt nghiệp phải nộp lại hồ sơ để cập nhật thông tin mới nhất của học viên/sinh viên.

🍀 Các hồ sơ kết quả xét không đạt trong đợt 1 năm 2020 sẽ được chuyển sang xét vào đợt 2 năm 2020.

🍀 Đối với các hồ sơ gửi qua đường bưu điện sẽ được căn cứ vào dấu của bưu điện, nếu thời gian học viên/sinh viên gửi trễ so với quy định sẽ được chuyển sang đợt xét tiếp theo.

🍀 Học viên/sinh viên cập nhật kết quả sơ bộ/kết quả chính thức tại website: daotao.bdu.edu.vn (chọn menu tốt nghiệp, Danh sách tốt nghiệp).

🍀 Mọi thắc mắc liên quan đến hồ sơ xét cấp bằng tốt nghiệp, trợ ký giáo vụ, học viên, sinh viên liên hệ qua địa chỉ email: thaihung@bdu.edu.vn để được hỗ trợ kịp thời.

Ban Biên tập