Thông báo lịch học các chuyên đề dành cho tân sinh viên khóa 23

191
Phòng Quản lý đào tạo & Công tác sinh viên thông báo đến các bạn tân sinh viên khóa 23 về lịch học các chuyên đề diễn ra từ ngày 4/9 – 13/9/2020.
 
 
Lịch học chi tiết:
 
Ngày 7/9/2020: Sáng (8h00 – 10h00); Chuyên đề: Phương pháp học đại học thời đại 4.0; Giảng viên phụ trách: Thầy Lê Ái Phú.
 
Ngày 8/9/2020: Sáng (8h00 – 10h00); Chuyên đề: Kỹ năng giao tiếp trong trường học; Giảng viên phụ trách: Thầy Nguyễn Ngọc Chiến.
 
Ngày 9/9/2020: Sáng (8h00- 9h00); Chuyên đề: Ngoại ngữ thời đại 4.0; Đơn vị phụ trách: Viện Đào tạo Mở & Nghiên cứu phát triển BOLT.
 
Ngày 9/9/2020: Sáng (9h30- 10h30); Chuyên đề về Công tác Đoàn – Hội; Đơn vị phụ trách: Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Nhà trường.
 
Ngày 10/9/2020: Sáng (8h00 – 10h00); Chuyên đề: Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng; Giảng viên phụ trách: Thầy Cao Việt Hưng.
 
Ngày 11/9/2020: Sáng (8h00 – 9h00); Chuyên đề: Công nghệ thông tin thời đại 4.0; Đơn vị phụ trách: Khoa Công nghệ thông tin – Robot & Trí tuệ nhân tạo.
 
Ngày 11/9/2020: Sáng (9h30 – 10h30); Chuyên đề: Sức khỏe học đường; Giảng viên phụ trách: Bác sĩ Trần Xuân Bắc.
 
Lưu ý: Tất cả các buổi học diễn ra tại Nhà hát sinh viên; Lầu 4; Khu giảng đường A.