Thông báo đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ 1 năm học 2021 – 2022

82

Phòng QLĐT&CTSV thông báo Sinh viên các khóa tuyển sinh 2018, 2019, 2020, 2021 tự đánh giá trên hệ thống EDUWEB tại địa chỉ: sv.bdu.edu.vn từ ngày 01/6/2022 đến hết ngày 12/06/2022.

Bước 1: Sinh viên đọc kỹ hướng dẫn đánh giá rèn luyện sinh viên (gởi qua email), Đăng nhập Cổng thông tin sinh viên sv.bdu.edu.vn, truy cập vào phần ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN

Bước 2: Sinh viên tự đánh giá kết quả Rèn luyện Sinh viên đầy đủ 6 tiêu chí.

Bước 3: Sau khi chấm xong phải nhấn [LƯU] để lưu kết quả.

Sinh viên thực hiện đánh giá từ ngày 01/6/2022 đến hết ngày 12/06/2022, sau thời gian quy định trên hệ thống sẽ tự động khóa và không giải quyết thêm bất cứ trường hợp nào làm sai và làm trễ.

Sau khi kết thúc thời gian sinh viên thực hiện đánh giá, Khoa sẽ tiến hành đánh giá và gửi kết quả tổng kết điểm rèn luyện về phòng QLĐT&CTSV.

Mọi thắc mắc về việc đánh giá rèn luyện sinh viên xin vui lòng liên hệ phòng QLĐT&CTSV, Tổ Chăm sóc sinh viên trước ngày 12/06/2022.

Sinh viên lưu ý:

– Sau khi nhấn [LƯU] phải xem có thông báo “Xử lý thành công” mới hợp lệ.

– Tiêu chí 5 nếu sinh viên không phải là ban cán sự lớp, cán bộ lớp, khoa thì không đánh giá, phải nhập điểm “0”. Tiêu chí 6 nếu sinh viên không có mình chứng bằng khen các cấp thì không đánh giá, phải nhập điểm “0”.

– Phải nhập điểm tất cả các tiêu chí, mục không có phải đánh giá “0”.

– Khung cuối “Sinh viên nhập vào đây các hoạt động +/- điểm rèn luyện của sinh viên trong học kỳ” không bỏ trống.