Thông báo của Sở KHCN tỉnh Bình Dương về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp tỉnh năm 2019

1769

Sở KHCN tỉnh Bình Dương về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp tỉnh năm 2019

Nội dung thông báo quý Thầy, Cô và các đơn vị vui lòng xem file đính kèm Thong bao So KHCN tinh Binh Duong

Trân trọng./.