Miễn 50% học phí đối với sinh viên đạt thành tích học tập Giỏi học kỳ II năm học 2020 – 2021

309

MIỄN 50% HỌC PHÍ ĐỐI VỚI SINH VIÊN ĐẠT THÀNH TÍCH HỌC TẬP GIỎI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020 – 2021

Danh sách 07 sinh viên nhận học bổng

Miễn 50% học phí học kỳ II năm học 2021 – 2022

  1. Đặng Công Minh: MSSV: 20010002, Lớp 23AV01, Ngôn ngữ Anh

2. Ngô Thị Ngọc Hòa: MSSV: 19030068, Lớp 22QT01, Quản trị kinh doanh

Hoàn 50% học phí tương đương số tín chỉ đã đạt trong học kỳ II năm học 2020 – 2021

3. Trương Thị Ngọc Tiền: MSSV: 19040093, Lớp 22KT01, Kế toán

4. Huỳnh Thị Chúc Ly: MSSV: 19040011, Lớp 22KT01, Kế toán

5. Huỳnh Thị Phúc Diễm: MSSV: 18100074, Lớp 21VN01, Việt Nam học

6. Nguyễn Thị Ngọc Ánh: MSSV: 18030882, Lớp 21QT01, Quản trị kinh doanh

7. Nguyễn Thanh Hoài: MSSV: 18010092, Lớp 21AV01, Ngôn ngữ Anh

Xem chi tiết tại đây: Đường dẫn