Khoa Luật học – Trường Đại học Bình Dương tổ chức Tọa đàm “Lựa chọn nghề Luật sư ở Việt Nam – Cơ hội và thách thức”

647

1. Mục đích

– Nhằm thực hiện hoạt động hướng nghiệp nghề Luật sư cho sinh viên ngành Luật kinh tế Trường Đại học Bình Dương và Phân hiệu Cà Mau;

– Tạo cơ hội để các sinh viên, học viên đang học ngành Luật kinh tế các hệ đào tạo thuộc Trường Đại học Bình Dương giao lưu với các luật sư kỳ cựu là ủy viên Hội đồng Luật sư toàn quốc – thành viên Ban chủ nhiệm các Đoàn Luật sư trong toàn quốc trong lĩnh vực tư vấn và tranh tụng;

– Tìm hiểu những cơ hội, khó khăn và thách thức trong quá trình hành nghề Luật sư, qua đó sinh viên có sự lựa chọn nghề Luật sư trong tương lai;

– Hỗ trợ cố vấn và định hướng kịp thời các vấn đề về chọn nghề, định hướng và truyền lửa nghề nghiệp cho sinh viên, học viên;

– Tạo môi trường sinh hoạt, giao lưu học thuật và thực tiễn hành nghề Luật sư; gắn kết sinh viên với giảng viên, Khoa và Nhà trường;

2. Đối tượng tham gia

– Sinh viên, học viên các hệ đào tạo bao gồm: sinh viên chính quy các khóa tại Bình Dương, Phân hiệu Cà Mau;

– Học viên các lớp vừa học vừa làm ngành Luật kinh tế tại các cơ sở Trường Đại học Bình Dương quản lý;

– Học viên lớp đào tạo nghề Luật sư của Học viện Tư pháp tổ chức tại Trường Đại học Bình Dương (trừ trường hợp có lịch học thì không phải tham dự);

3. Thời gian, địa điểm:
– Thời gian: Dự kiến sáng từ 8h00 đến 12h00 ngày 01/12/2019.
– Địa điểm: Nhà hát sinh viên – Hội trường Lầu 4, Khu A – Đại học Bình Dương (504 Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một – Bình Dương).

4. Thành phần tham dự:

  • Về phía Cơ quan nhà nước: Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương
  • Ban giám hiệu, lãnh đạo các phòng/ban/khoa cùng với giảng viên Khoa Luật học – Luật sư – Trường Đại học Bình DươngVề phía nhà Trường:
  • Khách mời tham gia nội dung giao lưu của buổi tọa đàm có 05 Luật sư trong hai lĩnh vực là tranh tụng (3 LS) và tư vấn (2 LS).
  1. TS. LS Phan Thông Anh: Ủy viên Hội đồng Luật sư toàn quốc, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Tỉnh Bình Phước
  2. LS Huỳnh Tho: Ủy viên Hội đồng Luật sư toàn quốc, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Tỉnh Lâm Đồng
  3. ThS. LS Trần Thị Minh Nguyệt: Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Tỉnh Bình Phước
  4. ThS. LS Thái Thanh Hải: Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Tỉnh Bình Dương
  5. ThS. LS Hồ Mai Huy: Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Tỉnh Ninh Thuận

– Tọa đàm trao đổi các vấn đề thuộc 3 mảng hoạt động chính của Luật sư: chung/ tư vấn/ tranh tụng trên cơ sở khảo sát sinh viên/ học viên các vấn đề sinh viên/ học viên quan tâm.

Phiên 1: Trao đổi những vấn đề chung về nghề Luật sư – Trên cơ sở khảo sát biên tập các câu hỏi từ sinh viên/ học viên, các Luật sư sẽ trao đổi và trả lời câu hỏi xoay quanh các chủ đề:
– Giới thiệu nghề Luật sư và lĩnh vực hành nghề Luật sư hiện nay theo Luật Luật sư;
– Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp Luật sư;
– Các mô hình tổ chức hành nghề Luật sư hiện nay;
– Những hành trang cần cho sinh viên ngành Luật bước vào nghề Luật sư;
– Các kỹ năng cần có của nghề Luật sư;
– Những thuận lợi, khó khăn và thách thức khi hành nghề Luật sư ở Việt Nam hiện nay;
– Nhu cầu nguồn nhân lực là Luật sư trong giai đoạn tới (phục vụ Chiến lược phát triển nghề Luật sư đến năm 2020 của Chính phủ).

Phiên 2: Sinh viên trao đổi và đặt câu hỏi với các Luật sư tư vấn (Luật sư Phan Thông Anh và Luật sư Hồ Mai Huy)

Phiên 3: Sinh viên trao đổi và đặt câu hỏi với các Luật sư tranh tụng (Luật sư Huỳnh Tho, Luật sư Trần Thị Minh Nguyệt và Luật sư Thái Thanh Hải)

Trân trọng./.