Khoa CNTT, Robot & TTNT thông báo tổ chức Giải đấu BDU ROBOT “ĐẠI CHIẾN”

891