Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo đại học ngành Quản trị kinh doanh

151
Sáng ngày 21/3/2023, Trường Đại học Bình Dương đã tổ chức hội đồng thẩm định chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Quản trị kinh doanh.
Đến tham dự về phía Trường Đại học Bình Dương có TS. Đỗ Đoan Trang – Phó Hiệu trưởng thường trực cùng các thầy cô Khoa Kinh tế. Phía Hội đồng thẩm định chương trình do TS. Ngô Quang Huân – Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh làm Chủ tịch; TS. Nguyễn Hải Quang – Tổng Công ty Viễn thông MobiFone làm Thư ký; PGS.TS. Nguyễn Quyết Thắng – Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh làm Phản biện 1; TS. Lê Thị Hải Đường – Trường Đại học Hồng Bàng làm Phản biện 2; TS. Lê Thanh Tiệp – Trường Đại học Kinh tế Tài chính TP. Hồ Chí Minh làm Ủy viên.
TS. Đỗ Đoan Trang – Phó Hiệu trưởng thường trực
TS. Ngô Quang Huân – Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
PGS.TS. Nguyễn Quyết Thắng – Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh
TS. Lê Thị Hải Đường – Trường Đại học Hồng Bàng
TS. Lê Thanh Tiệp – Trường Đại học Kinh tế Tài chính TP. Hồ Chí Minh
TS. Nguyễn Hải Quang – Tổng Công ty Viễn thông MobiFone
Tại buổi làm việc, ThS. Tăng Minh Hưởng đã đại diện ban dự thảo chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh báo cáo với hội đồng những nội dung cơ bản của dự thảo, sau đó các thành viên hội đồng thẩm định đưa ra ý kiến đóng góp để hoàn thiện chương trình.
ThS. Tăng Minh Hưởng đang báo cáo với hội đồng
Qua buổi làm việc, thành viên hội đồng thẩm định đều thống nhất các nội dung sau: Đồng ý nội dung cơ bản của dự thảo; nội dung chương trình đầy đủ phù hợp với quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo. Về phía ban soạn thảo cần tiếp tục tiếp thu những ý kiến đóng góp của hội đồng thẩm định và rà soát lại dự thảo lần cuối để chương trình đào tạo hoàn thiện trong thời gian sớm nhất.

Hội đồng thẩm định kết thúc với kết quả các thành viên nhất trí tán thành dự thảo chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Quản trị kinh doanh.
Minh Hưởng – K.K