Giảm học phí học kỳ 3 năm học 2020 – 2021 cho sinh viên Trường Đại học Bình Dương

532

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 diễn ra hiện nay, nhằm chia sẻ những khó khăn cũng như hỗ trợ cho sinh viên và phụ huynh trong mùa dịch. Trường Đại học Bình Dương thông báo về việc hỗ trợ học phí học kỳ 3 năm học 2020-2021 đối với sinh viên tại cơ sở chính, Phân hiệu Trường Đại học Bình Dương tại Cà Mau, cụ thể như sau:

1. Hỗ trợ 15% học phí học kỳ 3 năm học 2020-2021 (áp dụng đối với sinh viên có đăng ký môn học và hoàn thành học phí đúng thời gian quy định). Mức hỗ trợ sẽ được Nhà trường ghi nhận tự động vào học phí học kỳ 3 năm học 2020-2021.

2. Sinh viên đã hoàn thành nghĩa vụ học phí học kỳ 3 năm học 2020-2021 trước thời gian ban hành Thông báo này, sẽ được Nhà trường tổng hợp và thông báo cụ thể thời gian chi tiết nhận hỗ trợ từ Nhà trường (Lưu ý sinh viên phải giữ lại các hóa đơn đã thanh toán học phí trực tiếp/chuyển khoản).

3. Trường Đại học Bình Dương thực hiện không tăng học phí năm học 2021-2022 để tạo điều kiện học tập cho sinh viên trong tình hình nền kinh tế xã hội bị ảnh hưởng do dịch bệnh.

Có thể nói, qua việc giảm học phí học kỳ 3 cũng như không tăng học phí năm học 2021 – 2022 cho sinh viên Nhà trường đã thể hiện tính nhân văn, sự đồng cảm của Ban Giám hiệu và Hiệu trưởng Trường Đại học Bình Dương trong việc chung tay cùng sẻ chia những khó khăn với sinh viên và phụ huynh có con em đang học tại Trường trong đại dịch Covid-19.

Đặc biệt, Trường Đại học Bình Dương tính đến thời điểm hiện tại là đơn vị giáo dục đại học đi đầu tại tỉnh Bình Dương đã có những chính sách liên quan đến việc giảm học phí cho sinh viên Nhà trường trong mùa đại dịch Covid-19, từ đó thể hiện “trách nhiệm với xã hội” trong triết lý giáo dục “Mở để học, học để mở, để kiến tạo tương lai, để trở thành công dân trách nhiệm trong thế giới mở” thông qua con đường “Cộng học” được xây dựng trên nguyên tắc: “Học – Hỏi – Hiểu – Hành” của Nhà trường.

Ban Biên tập