Danh sách kết quả sơ bộ tốt nghiệp cao học đợt 3 năm 2020

779

Trường Đại học Bình Dương thông báo danh sách kết quả sơ bộ tốt nghiệp cao học đợt 3 năm 2020 (Học viên vào đường link sau để xem thông tin chi tiết: Danh sách)

Học viên lưu ý:

Kiểm tra thông tin cá nhân có trong bảng. Trường hợp chưa chính xác, đề nghị học viên gửi email phản hồi về Tổ Giáo vụ (togiaovu@bdu.edu.vn) để được kiểm tra đối chiếu.

Học viên kiểm tra và phản hồi kết quả sơ bộ đến hết ngày 23/7/2020.

Đây chỉ là kết quả sơ bộ, chưa phải là kết quả chính thức. Kết quả chính thức sẽ được Phòng Đào tạo thông báo trên website daotao.bdu.edu.vn dự kiến vào tháng 08/2020.

Trân trọng./.