Đại hội Đoàn khoa Luật học nhiệm kỳ 2020 – 2022

202

Nhằm tổng kết và đánh giá kết quả của việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa II, nhiệm kỳ 2018 – 2020 về mọi mặt. Từ đó xác định các giải pháp để đề ra phương hướng, chương trình hoạt động nhiệm kỳ mới. Ngoài ra đại hội được tổ chức nhằm kiểm điểm vai trò lãnh đạo của tập thể Ban chấp hành Đoàn khoa, chuẩn bị nhân sự Ban chấp hành nhiệm kỳ mới đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, đảm bảo thực hiện có hiệu quả nghị quyết do đại hội đề ra và bầu ban chấp hành Đoàn khoa khóa III, nhiệm kỳ 2020 – 2022 để chỉ đạo và lãnh đạo công tác Đoàn và Phong trào Thanh niên trong giai đoạn 2020  – 2022.

Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khoa Luật học III sẽ tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khoa Luật học nhiệm kỳ 2020 – 2022 vào lúc 13h30 ngày 05 tháng 06 năm 2020 tại Nhà hát Sinh viên – lầu 4. Trường Đại học Bình Dương. Số: 504 Đại lộ Bình Dương, P. Hiệp Thành, TP.TDM, Bình Dương.

Kính mời quý vị đại biểu đến tham dự.

Ban biên tập