Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khoa Kinh tế Trường ĐH Bình Dương nhiệm kỳ 2020 – 2022

406

Thực hiện kế hoạch hoạt động của Đoàn Trường Đại học Bình Dương cùng với sự chỉ đạo của Ban thường vụ Đoàn trường, Đoàn khoa Kinh tế sẽ tiến hành tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khoa Kinh tế Trường Đại học Bình Dương nhiệm kỳ 2020 – 2022 vào lúc 08h30 ngày 15 tháng 07 năm 2020 tại Nhà hát Sinh viên – Lầu 4 – Trường Đại học Bình Dương. Địa chỉ: số 504 Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Đại hội tổ chức nhằm tổng kết và đánh giá kết quả của việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khoa Kinh tế nhiệm kỳ 2018 – 2020 về mọi mặt. Từ đó xác định các giải pháp để đề ra phương hướng, chương trình hoạt động nhiệm kỳ mới.

Ngoài ra đại hội được tổ chức nhằm kiểm điểm vai trò lãnh đạo của tập thể Ban chấp hành Đoàn khoa, chuẩn bị nhân sự Ban chấp hành nhiệm kỳ mới đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, đảm bảo thực hiện có hiệu quả nghị quyết do đại hội đề ra và bầu ban chấp hành Đoàn khoa nhiệm kỳ 2020 – 2022 để chỉ đạo và lãnh đạo công tác Đoàn và Phong trào Thanh niên trong giai đoạn 2020  – 2022.

Kính mời quý vị đại biểu đến tham dự. Sự hiện diện của quý vị đại biểu là vinh hạnh và cũng góp phần tạo nên sự thành công của Đại hội.

Trân trọng!