Công bố kết quả và tổ chức trao giải Cuộc thi tìm hiểu lịch sử tỉnh Bình Dương và Quá trình hình thành, phát triển Trường Đại học Bình Dương trên Internet

500

Ban Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử tỉnh Bình Dương và Quá trình hình thành, phát triển Trường Đại học Bình Dương trên Internet thông báo về việc Công bố kết quả cá nhân đạt giải trong đợt 1 và đợt 2 của Cuộc thi cũng như thời gian tổ chức Lễ Trao giải, cụ thể như sau:

+ Thời gian trao giải: 9h00 ngày 16/4/2021 (thứ 6)

+ Địa điểm: Phòng Họp A1, trường Đại học Bình Dương

Danh sách kết quả cá nhân đạt giải trong đợt 1 và đợt 2 của Cuộc thi:

Ban Tổ chức