Công bố kết quả và tổ chức trao giải Cuộc thi “BDU Tiktok Chanllenge 2021”

532

Ban Tổ chức Cuộc thi “BDU Tiktok Chanllenge 2021” thông báo về việc Công bố kết quả cá nhân đạt giải trong Cuộc thi cũng như thời gian tổ chức Lễ Trao giải, cụ thể như sau:

+ Thời gian trao giải: 9h00 ngày 27/5/2021 (thứ 5)

+ Địa điểm: Phòng Họp A1, trường Đại học Bình Dương

Danh sách kết quả cá nhân đạt giải của Cuộc thi: