Cuộc thi sinh viên khởi nghiệp 2022 (BDU start – up content 2022)

168

Nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp và trang bị các kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp cho sinh viên trong thời gian học tập tại trường. Tạo ra môi trường và cơ chế hoạt động khởi nghiệp, khuyến khích sinh viên sáng tạo, hình thành và hiện thực hóa các ý tưởng, các dự án khởi nghiệp góp phần tạo việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp. Đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp, khuyến khích sự tham gia của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài trường, tiến tới xây dựng quỹ hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp trong toàn trường. Trường Đại học Bình Dương xin thông báo Cuộc thi sinh viên khởi nghiệp 2022 (BDU start – up content 2022).

Đối tượng dự thi

Học viên, sinh viên (sau đây gọi tắt là sinh viên)

Lĩnh vực dự thi

Các ý tưởng/ dự án khởi nghiệp hướng đến các mục tiêu giải quyết các vấn đề về cộng đồng, xã hội, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội. Các lĩnh vực dự thi bao gồm:

+ Kinh tế, kinh doanh;

+ Khoa học và công nghệ;

+ Công nghiệp, chế tạo sản phẩm;

+ Nông, lâm, ngư nghiệp;

+ Giáo dục;

+ Y tế và các dịch vụ y tế;

+ Dịch vụ và du lịch;

+ Các ngành nghề và lĩnh vực khác.

Bài thi hợp lệ

Các sản phẩm dự thi theo danh mục quy định;

Đầy đủ thông tin liên hệ;

Không liên quan đến tranh chấp bản quyền

Cơ cấu giải thưởng

01 giải Nhất gồm: Giấy khen của Trường Đại học Bình Dương; tiền giải thưởng 12.000.000 đồng.

01 giải Nhì gồm: Giấy khen của Trường Đại học Bình Dương; tiền giải thưởng
8.000.000 đồng.

01 giải Ba gồm: Giấy khen của Trường Đại học Bình Dương; tiền giải thưởng
6.000.000 đồng.

02 giải Khuyến khích gồm: Giấy khen của Trường Đại học Bình Dương; tiền giải thưởng 4.000.000 đồng

ĐĂNG KÍ DỰ THI

Sinh viên hoặc nhóm sinh viên đăng ký tham dự vòng thi cơ sở (theo mẫu đính kèm) nộp về Khoa Kinh tế trước ngày 15/6/2022

 

TT Các nội dung, công việc

thực hiện chủ yếu

Thời gian

(BĐ-KT)

Năm 2022

1 Vòng Sơ tuyển 14/03 – 15/06
2 Vòng bán kết 21/06 – 31/07
3 Vòng Chung kết Trao giải 14/08/2022

Thông tin liên hệ:

Email: bdustartupcontest2022@bdu.edu.vn

Thầy Công – 0982 221 221

Thầy Hưng – 0902420015

Thầy Tín – 0968935363

Ban biên tập