Phòng Tổ chức hành chính

3560

* Chức năng và nhiệm vụ của Phòng TCHC

1. Công tác Hành chính:

 • Tổ chức quản lý công tác hành chính trong trường, soạn thảo các kế hoạch công tác, các công văn, văn bản của nhà trường theo yêu cầu của Ban giám hiệu.
 • Quản lý công văn đến, công văn đi, vào sổ và chuyển đến các cá nhân, đơn vị trong trường khi Hiệu trưởng đã có ý kiến chỉ đạo; lưu trữ hồ sơ văn bản có liên quan đến công tác nhà trường theo quy định của công tác văn thư, công tác tổ chức.
 • Quản lý con dấu và mộc nổi của trường, đóng dấu các văn bản giấy tờ theo quy định; Cấp giấy chứng nhận, giấy giới thiệu, giấy đi đường cho CBNV.

2. Công tác tổ chức cán bộ

 • Quản lý công tác tổ chức cán bộ (CB – GVCH), làm thủ tục các hợp đồng lao động, miễn giảm các HĐLĐ với người lao động theo đúng luật định; Làm các quyết định bổ nhiệm, bãi nhiệm các chức vụ công tác theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng.
 • Theo dõi quản lý các chế độ chính sách, ngày giờ công, nâng lương, phụ cấp, thưởng phạt đối với người lao động, chế độ nghỉ phép, nghỉ ốm đau, thai sản, hiếu hỉ, BHXH theo quy định của nhà trường và nhà nước. Theo dõi, giải quyết chế độ cho CBNV được nhà trường cử đi học tập, nâng cao nghiệp vụ phục vụ cho công tác giáo dục đào tạo của nhà trường.
 • Thư ký Hội đồng đánh giá nhân sự cấp trường tháng, quý, năm.
 • Ban hành các quyết định khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có tích tiêu biểu trong các mặt công tác của nhà trường; Thư ký Hội đồng thi đua khen thưởng kỷ luật nhà trường.

3. Công tác khác:

 • Thực hiện công tác báo cáo, thống kê lĩnh vực tổ chức – hành chính.
 • Tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho CBNV lĩnh vực văn thư, lưu trữ, soạn thảo văn bản và các lớp tập huấn chuyên môn theo yêu cầu của các đơn vị và lãnh đạo nhà trường.
 • Thực hiện các công tác sự vụ theo yêu cầu của Hiệu trưởng – Ban giám hiệu nhà trường.
 • Hỗ trợ các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ chung của nhà trường.

* Mục tiêu phát triển của đơn vị :

 • Đảm bảo thực hiện tốt, chính xác, kịp thời các nhiệm vụ theo chức năng của Phòng TCHC nhằm hỗ trợ cho các mặt hoạt động công tác nhà trường thường xuyên, ổn định.
 • Các công tác của phòng TCHC ngày càng chuyên nghiệp theo hướng tin học hóa, giảm bớt các thủ tục hành chính rườm rà.

* Danh sách CBNV phòng

Phòng Tổ chức Hành chính hiện tại có 07 người, gồm: 01 trưởng phòng, 02 phó phòng, 03 nhân viên và 01 nhân viên tạp vụ.

1- Ông Lê Kim Thảo – VPHĐQT – Trưởng Phòng phụ trách chung

2- Ông Ngô Anh Tuấn – Phó Trưởng Phòng thường trực.

3- Bà Phan Thị Kiều Tiên – Phó Trưởng Phòng.

4- Bà Phạm Kiều Mộng Trinh – Nhân viên nhân sự, hành chính, phụ trách công tác đóng dấu.

5- Bà Ngô Thị Phấn – Nhân viên Văn thư, lưu trữ, công tác sự vụ.

6- Bà Đặng Thanh Quỳnh Như – Nhân viên nhân sự, hành chính kiêm nhiệm công tác Viện Bolt .

7- Bà Nguyễn Thanh Sương – Nhân viên tạp vụ (phục vụ công tác VPHĐQT; Phòng họp khu A; VP.PHT – TK.ĐTSĐH).