Mời viết bài đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Bình Dương

321

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Bình Dương (BDUJST), mã số ISSN 1859 – 4336 là tạp chí bình duyệt xuất bản hàng quý những nghiên cứu lý thuyết và ứng dụng trong các phát triển đột phá mới nhất ở một số lĩnh vực khoa học và công nghệ. Tầm nhìn của BDUJST là giúp cộng đồng nghiên cứu ở Việt Nam nhanh chóng bắt kịp các đồng nghiệp ở nước ngoài.

Từ năm 2022, tạp chí Khoa học Trường Đại học Bình Dương (BDUJST) đã được phê duyệt vào danh mục tạp chí khoa học tính điểm (0,25 điểm cho khối ngành Kinh tế).

Trường Đại học Bình Dương trân trọng kính mời các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, cán bộ, giảng viên trong và ngoài Nhà trường tham gia viết bài công bố những kết quả nghiên cứu trong tất cả những lĩnh vực nghiên cứu khoa học và công nghệ, cụ thể như: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Toán học, Thống kê, Đa dạng sinh học, Khoa học Công nghệ, Khoa học Kỹ thuật, Khoa học Máy tính và Khoa học Giáo dục.

Checklist cho các bài chuẩn bị gửi: Các bài gửi | Tạp Chí Khoa Học Và Công Nghệ Trường Đại Học Bình Dương (bdu.edu.vn)

Thông tin về thể lệ bài viết và gửi bài về tạp chí tại đây: Các bài gửi | Tạp Chí Khoa Học Và Công Nghệ Trường Đại Học Bình Dương (bdu.edu.vn)

Địa chỉ gửi bài

Phòng Quản lý Khoa học & Quan hệ đối ngoại Trường Đại học Bình Dương

Địa chỉ: Số 504 Đại lộ Bình Dương, P.Hiệp Thành, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Email: bdujst@bdu.edu.vn

Website: www.bdu.edu.vn

Phone: (+84) 274 3 822 058 – 3 820 833; Fax: (+84) 274 3 833 395 – 3 820 834