CÔNG KHAI THÔNG TIN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

587

🔰 Ngày 14/5/2021:

📝 Tiêu đề: Thông báo Công khai thông tin nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh Đắk Nông năm 2021 do Trường Đại học Bình Dương làm chủ trì.

📁 File đính kèm

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

🔰 Ngày 27/12/2022:

📝 Tiêu đề: NGHIỆM THU KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC ĐỢT 1 HỢP ĐỒNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ “Điều tra phân bố, xây dựng mô hình nhân giống, trồng thử nghiệm cây Mật nhân (Eurycoma longifolia) tại Đắk Nông và nghiên cứu chế phẩm phối hợp giữa Mật nhân (Eurycoma longifolia) và Sâm cau (Curculigo orchioides).”.

📁 File đính kèm