Kế hoạch tổ chức truyền thông cho tân sinh viên K24 năm 2021

2031

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích: Nhằm truyền thông và quảng bá thương hiệu Trường Đại học Bình Dương (BDU) rộng rãi đến tân sinh viên khóa 24 của BDU.
Giúp tân sinh viên nhanh chóng hiểu biết và hòa nhập với môi trường giáo dục, đào tạo mới.
2. Yêu cầu: Tiết kiệm, hiệu quả, phù họp với thuần phong mỹ tục và luật pháp hiện hàn; phối hợp nhịp nhàng với các đơn vị phòng ban, khoa.

II. THỜI GIAN – ĐỐI TƯỢNG
1. Thời gian thực hiện: Từ 15/9/2021 – 20/11/2021
2. Đối tượng: Toàn thể tân sinh viên khóa 24 của BDU

III. NỘI DUNG TRUYỀN THÔNG
1. Giới thiệu về quá trình hình thành và phát triển của BDU
2. Giới thiệu về chế độ chính sách của BDU có liên quan đến sinh viên (học phí, học bổng, bảo hiểm, lệ phí thi cử,…)
3. Giới thiệu về lãnh đạo HĐT, BGH, Lãnh đạo khoa, phòng, ban.
4. Sơ đồ cơ sở vật chất
5. Các CLB của Nhà trường và các khoa.
6. Hoạt động ngoại khóa, tình nguyện
7. Cách học, phương pháp học đại học và học online
8. Các kỹ năng mềm sinh viên phải học và tự học
9. Cơ hội làm thêm, khởi nghiệp cho sinh viên

IV. BAN CHỈ ĐẠO

1. Ông Cao Việt Hưng – Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Ngọc Chiến – Trưởng ban Văn hóa – TT Phó Trưởng ban
3. Bà Nguyễn Thị Hoài Nam – P.Trưởng phòng QLĐT và CTSV Phó Trưởng ban
4. Ông Nguyễn Ngọc Khanh – Bí thư Đoàn trường Phó Trưởng ban
5. Ông Bùi Ngọc Dương – Ban Văn hóa – TT Thành viên
6. Ông Trần Hữu Duật – Ban Văn hóa – TT Thành viên
7. Ông Nguyễn Khánh Tùng – Ban Văn hóa – TT Thành viên
8. Ông Lâm Hồng Tiền – Ban Văn hóa – TT Thành viên
9. Ông Danh Phi Phụng – Ban Văn hóa – TT Thành viên
10. Ông Lê Văn Đức – Ban Văn hóa – TT Thành viên

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Văn hóa – Truyền thông chịu trách nhiệm lên kế hoạch, trình lãnh đạo phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện.
– Tổ chức hình ảnh, video hiện đang lưu trữ để thiết kế dạng infographic và clip ngắn.
2. Các đơn vị trong toàn trường có trách nhiệm phối hợp, cung cấp thông tin, hình ảnh, video (nếu có) khi được yêu cầu.
Trên đây là kế hoạch tổ chức thực hiện truyền thông cho tân sinh viên khóa 24 của Trường Đại học Bình Dương năm 2021. Kính trình Hiệu trưởng xem xét, phê duyệt./.