Youth Educational Services (Y.E.S.), Hoa Kỳ chúc mừng 25 năm thành lập Trường

1042