Tìm ứng viên học bổng Học giả Fulbright Hoa Kỳ – ASEAN năm học 2022-2023

246

Giảng viên các trường đại học, cán bộ cơ quan ngoại giao, cơ quan chính phủ, chuyên viên làm việc tại các khối tư nhân, viện nghiên cứu hoặc các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam có tham gia ứng tuyển.

Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam thông báo tuyển ứng viên Việt Nam xuất sắc cho chương trình học bổng Học giả Fulbright Hoa Kỳ – ASEAN năm học 2022 – 2023.

Theo đó, giảng viên các trường đại học, cán bộ cơ quan ngoại giao, cơ quan chính phủ, chuyên viên làm việc tại các khối tư nhân, viện nghiên cứu hoặc các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam có thể tham gia.

Học giả Fulbright Hoa Kỳ – ASEAN được chọn sẽ nghiên cứu học thuật hoặc chuyên môn về những vấn đề quan trọng hàng đầu trong quan hệ Hoa Kỳ – ASEAN cũng như hữu ích với các nước thành viên ASEAN.

Các học giả sẽ đến Hoa Kỳ trong thời gian 3-4 tháng vào khoảng nửa đầu năm 2023.

Để biết thêm chi tiết về điều kiện dự tuyển, chi tiết tài trợ và quy trình nộp hồ sơ xem tại https://vn.usembassy.gov/education-culture/fulbright-program-vietnam/us-asean-fulbright-visiting-scholar/ hoặc liên hệ Chương trình Fulbright, điện thoại (024) 3850-5000 (Máy lẻ 6114), hoặc email: VNFulbright@state.gov.

Nguồn: Minh Giảng – Báo Tuổi trẻ