Thư chúc mừng từ GS. Jerzy Liz, Hiệu trưởng Đại học Khoa học và Công nghệ AGH, Ba Lan

7227