Đại học Bình Dương

Trường Đại học Bình Dương được thành lập năm 1997 theo Quyết định số 791/TTg ban hành ngày 24 tháng 09 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ.
Xây dựng và phát triển, trở thành “Siêu thị tri thức” góp phần xây dựng nền giáo dục mở của mọi người, vì mọi người, cho mọi người, thực hiện một trong những ước nguyện tột cùng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “…. ai ai cũng được học hành….”, bằng con đường “Học – Hỏi – Hiểu – Hành”.

Từ ngày thành lập đến nay quá trình phát triển của Trường gắn với những mốc thời gian sau:

+ Ngày 04 tháng 02 năm 1998 theo quyết định số 202/QĐ – BGD&ĐT/ĐH của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Trường Đại học Bình Dương được chiêu sinh đào tạo hệ Đại học 4 năm.
+ Ngày 14 tháng 10 năm 1999 Trường Đại học Bình Dương được phép chiêu sinh đào tạo hệ Cao đẳng theo quyết định số 4063/QĐ – BGD&ĐT/ĐH của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
+ Ngày 28 tháng 04 năm 2004 Trường Đại học Bình Dương được phép chiêu sinh đào tạo theo hình thức Giáo dục Từ xa theo quyết định số 2168/QĐ – BGD&ĐT/GDTX của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
+ Ngày 11 tháng 08 năm 2004 Trường Đại học Bình Dương được phép chiêu sinh đào tạo hệ Trung học Chuyên nghiệp theo quyết định số 4214/TCCN/DN của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
+ Ngày 17 tháng 09 năm 2004 Trường Đại học Bình Dương được phép chiêu sinh đào tạo văn bằng hai theo quyết định số 8286/QĐ – BGD&ĐT/ĐH của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ 29/03/2005 Trường Đại học Bình Dương được phép đào tạo theo hình thức vừa học vừa làm theo quyết định sô 1314/QĐ – BGD&ĐT/ĐH của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
+ 29/05/2006 Trường Đại học Bình Dương chuyển loại hình từ trường Dân lập sang Tư thục theo quyết định số 122/2006/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ.
+ 09/03/2007 Trường Đại học Bình Dương được phép chiêu sinh đào tạo liên thông theo quyết định số 1196/QĐ – BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
+ 06/08/2007 Trường Đại học Bình Dương được giao nhiệm vụ đào tạo Thạc sĩ theo quyết định số 990/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ.
+ 30/08/2007 Trường Đại học Bình Dương được phép chiêu sinh đào tạo Thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh theo quyết định số 5578/QĐ – BGD&ĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
+ Ngày 17 tháng 08 năm 2009 Trường Đại học Bình Dương được phép liên kết với Đại học Benedictine chiêu sinh đào tạo Thạc sĩ Quản trị kinh doanh theo quyết định số 5141/QĐ – BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hình thức đào tạo

· Đào tạo chính quy tập trung
· Đào tạo không chính quy:
+ Vừa làm vừa học
+ Văn bằng hai
+ Đào tạo từ xa qua phát thanh, truyền hình, mạng Internet, đào tạo trực tuyến tại 30 cơ sở tỉnh thành trong cả nước.

· Ngoài ra Đại học Bình Dương có chương trình du học tại các trường liên kết như: Hoa kỳ, Liên bang Nga, Hàn Quốc, Trung Quốc…

Cấp đào tạo

· Trung cấp chuyên nghiệp
· Cao đẳng
· Đại học
· Đại học Liên thông
· Sau đại học (Thạc sĩ QTKD)
· Chương trình MBA do Đại học Benedictine (Hoa kỳ) cấp bằng

Ý nghĩa logo trường
A. Màu thể hiện:
    * Màu vàng đồng.
    * Chữ đỏ.
    * Nền ruột màu xanh dương đậm


B. Mô tả:
Hình bông hoa hướng dương: luôn hướng tới tương lai phát triển.
Vòng ngoài với 08 khối lồi lõm: thể hiện sự đa dạng của thế giới.
Những tua quay theo hình tròn bên trong: tồn tại và phát triển trong khuôn khổ pháp luật.
07 giá đỡ cùng chiều, 01 ngược chiều: biểu hiện quy luật "Mâu thuẫn" tạo nên sự phát triển.
Quyển sách mở rộng: con người tồn tại và phát triển trên nền tảng không ngừng Học - Hỏi, hoàn thiện trí tuệ.
Ánh dương: hướng về tương lai, xã hội phát triển.
Chim lạc Việt: Nguồn gốc dân tộc Việt Nam, dân tộc Việt Nam luôn hướng về tương lai.

Cool

Triết lý giáo dục
    * Mỗi người sinh ra ai cũng có quyền bình đẳng cùng tồn tại và phát triển bền vững.
    * Vì vậy, xây dựng nền kinh tế sinh thái trong đó con người là trung tâm vừa là mục tiêu, vừa là nội dung, vừa là động lực lao động sáng tạo của con người.
    * Để sinh tồn và phát triển, mỗi người phải tự thân lao động sáng tạo, lao động có hiệu quả để tạo ra những sản phẩm vật chất hay tinh thần có chất lượng đáp ứng nhu cầu của cuộc sống bản thân, gia đình, cộng đồng xã hội, có điều kiện bảo vệ môi trường sống, đó là đạo lý, là phẩm chất đạo đức cơ bản nhất mỗi người cần phải có, nó được lượng giá thông qua:

         Trách nhiệm với bản thân
         Trách nhiệm với gia đình
         Trách nhiệm với xã hội
         Trách nhiệm với thiên nhiên

Tinh thần Trách Nhiệm đó chỉ có thể có được trên nền tảng mỗi người phải suốt đời không ngừng Học – Hỏi – Hiểu – Hành

         Học là để biết cách học như thế nào
         Học là để biết cách Hỏi
         Hỏi để học
         Hỏi để hiểu (để tập hợp thông tin, xử lý thông tin, khai thác thông tin để giải quyết những vấn đề của cuộc sống đặt ra.)
         Hiểu phải hiểu đúng
         Hiểu đúng thì hành mới đúng
         Hành đúng mới có hiệu quả
         Hành có hiệu quả mới tạo ra được sản phẩm vật chất hay tinh thần có chất lượng, mới đáp ứng được nhu cầu của bản thân, gia đình,cộng đồng, xã hội, mới có điều kiện bảo vệ thiên nhiên, để hoàn thành trách nhiệm với bản thân, với gia đình, với cộng đồng xã hội, với thiên nhiên.