Sơ đồ bộ máy tổ chức Trường Đại học Bình Dương

9849

CÁC KHOA VÀ PHÒNG BAN

1. KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Khoa Đào tạo Sau đại học – Trường Đại học Bình Dương thành lập tháng 10 năm 2007 căn cứ theo quyết định 990/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và quyết định số 5578/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

Chức năng, nhiệm vụ: Tổ chức và đào tạo trình độ tiến sĩ trong nước, thạc sĩ trong và ngoài nước.

Số lượng học viên cao học chương trình trong và ngoài nước đang theo học trên 430 học viên, số học viên đã tốt nghiệp 513 thạc sĩ. Chương trình đào tạo MBA liên kết với Đại học Benedictine đước đánh giá là hình mẫu cho sự hợp tác thành công về giáo dục sau đại học tại Việt Nam.

LÃNH ĐẠO KHOA QUA CÁC THỜI KỲ

1 GS. VS. Cao Văn Phường   Nguyên Trưởng khoa
2 TS. Huỳnh Thanh Tùng Nguyên Trưởng khoa
3 PGS. TS. Nguyễn Văn Thành Nguyên Trưởng khoa
4 TS. Cao Thị Việt Hương Trưởng khoa (2016 – đến nay)

 2. KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

Chức năng, nhiệm vụ: Quản lý công tác đào tạo các chuyên ngành, tổ chức triển khai công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ thuộc các ngành nghề mà khoa tổ chức đào tạo. Xây dựng mục tiêu, nội dung, phương pháp dào tạo ngành nghề thuộc phạm vi khoa quản lý.

Chuyên ngành đào tạo: Tự động – Robot Công nghiệp, Điện tử Viễn thông, Nhiệt lạnh và năng lượng tái tạo, Điện dân dụng và công nghiệp.

Phòng thí nghiệm thực hành: Xưởng điện, Xưởng Điện tử, PTN Điện tử Công suất & PLC, PTN Tự động, PTN Mạch Điện tử, PTN Mạch điện, PTN Khí cụ điện

LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ

1 TS.Nguyễn Văn Thưởng   Trưởng khoa (1997 – 2003)
2 PGS.TS Nguyễn Bội Khuê Trưởng khoa (2004 – 2018)
3 TS. Nguyễn Mạnh Cường Trưởng khoa (2018 – đến nay)

3. KHOA NGOẠI NGỮ

Khoa Ngoại ngữ được thành lập theo quyết định  số 202/QĐ-BGD&ĐT/ĐH, ngày 04/02/1998

Chức năng – nhiệm vụ: Tổ chức xây dựng sở vật chất, xây dựng các mối quan hệ trong và ngoài nước.

Chuyên ngành đào tạo: Quản trị thương mại và văn phòng, Giảng dạy, Biên – phiên dịch, Du lịch – thương mại

   LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ

1 TS.Lê Thị Thanh Thu Trưởng khoa (1998 – 2006)
2 TS.Trần Thị Kim Hằng Trưởng khoa  (2006 – 2017)
3 TS. Vũ Thị Phương Anh  2017 – 2018
4 TS. Đỗ Đoan Trang  Phó Trưởng khoa thường trực

4. KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Khoa Công nghệ thông tin được thành lập ngày 24/9/1997. Cơ cấu của khoa bao gồm: Hội đồng Khoa học khoa, Ban chủ nhiệm khoa, các bộ môn. Khoa là đơn vị thực hiện nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, quản lý trực tiếp đội ngũ cán bộ, giảng viên và theo dõi học tập sinh viên của khoa.

Chức năng nhiệm vụ:

Quản lý công tác đào tạo các chuyên ngành, tổ chức triển khai công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ thuộc các ngành nghề mà khoa tổ chức đào tạo.Thông qua Hội đồng khoa học chuyên ngành, tổ chức nghiên cứu, xây dựng hoặc điều chỉnh mục tiêu, yêu cầu, nội dung, phương pháp đào tạo ngành nghề thuộc phạm vi khoa quản lý. Tổ chức, triển khai đào tạo theo các chương trình đào tạo đã được Hiệu trưởng phê duyệt.

Chuyên ngành đào tạo: Khoa học Máy tính, Công nghệ Phần mềm, Hệ thống thông tin quản lý, Mạng máy tính và Truyền thông, Thương mại Điện tử, Công nghệ Thông tin.

LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ

1 PGS.TS Đỗ Văn Nhơn   Trưởng khoa (2002-2014)
2 TS. Nguyễn Quang Tấn Trưởng khoa (2014-2016)
3 ThS. Trần Trọng Tuyên P. Trưởng khoa thường trực (2016 – đến nay)
4 TS. Tô Tuấn P. Trưởng khoa (2010 – đến 2017)
5 GS.VS. Ablameyko Sergey Trưởng khoa danh dự (Từ 2018 – đến nay)

5. KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

Khoa Quản trị kinh doanh được thành lập ngày 24 tháng 09 năm 1997, cùng ngày thành lập trường. Khoa Quản trị Kinh doanh được hình thành từ 2 ngành đào tạo:

– Quản trị Kinh doanh: gồm 02 ngành:

+ Ngành Quản trị kinh doanh;

+ Ngành Kế toán

Chức năng, nhiệm vụ: Tổ chức xây dựng, quản lý mục tiêu, chương trình, nội dung đào tạo ngành Quản trị Kinh doanh, Kế toán, xây dựng bộ máy tổ chức, xây dựng cơ sở vật chất, xây dựng mối quan hệ hợp tác trong và ngoài nước.

LÃNH ĐẠO KHOA QUA CÁC THỜI KỲ

1 TS. Cao Việt Hiếu   Nguyên Q.Trưởng khoa (2000 – 2001)
2 GS.TS Võ Thanh Thu Trưởng khoa (2002 – đến nay)
3 TSKH. Trần Trọng Khuê Phó Trưởng khoa (2002 – đến nay)
4 ThS. Nguyễn Khánh Khoa Phó khoa (2018)

6. KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Khoa Tài chính Ngân hàng được thành lập theo quyết định số 239/2008-ĐHBD ngày 04 tháng 9 năm 2008.

Chức năng, nhiệm vụ:

Quản lý công tác đào tạo các chuyên ngành, tổ chức triển khai công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ thuộc các ngành nghề mà khoa tổ chức đào tạo. Xây dựng mục tiêu, nội dung, phương pháp dào tạo ngành nghề thuộc phạm vi khoa quản lý.

Chuyên ngành đào tạo: Tài chính, Ngân hàng.

LÃNH ĐẠO KHOA QUA CÁC THỜI KỲ

            PGS.TS Lê Thị Mận – Trưởng khoa.     Từ 2008 –  đến nay

7. KHOA LUẬT HỌC

Khoa Luật thành lập ngày 26/8/2009, là đơn vị chuyên trách, chịu trách nhiệm ngành Luật kinh tế, bảo đảm chất lượng đào tạo các hình thức đào tạo của ngành.

Chức năng, nhiệm vụ: Đào tạo nguồn nhân lực chuyên ngành Luật Kinh tế có kiến thức chuyên môn vững vàng, nhằm phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Chú trọng mục tiêu đào tạo cho người học sau khi tốt nghiệp có khả năng tiếp cận và xử lý tốt công việc chuyên môn liên quan đến pháp lý, có kỹ năng thực hành nghề luật trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.

LÃNH ĐẠO KHOA

1 TS. Luật sư Phan Thông Anh   Trưởng khoa
2 MBA. ThS. Luật sư. Hoàng Thúc Kỳ Phó Trưởng khoa

8. KHOA XÂY DỰNG

Khoa Xây dựng được thành lập năm 1997.

Chức năng nhiệm vụ: Đào tạo những kỹ sư thực hành có kiến thức chuyên môn cao, phẩm chất đạo đức tốt và trình độ ngoại ngữ đủ đáp ứng nhu cầu làm việc  trong lĩnh vực xây dựng.  Sinh viên nghành công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản, cơ sở rộng và sâu. Sinh viên khoa Xây dựng trải nghiệm với cách học đi đôi với hành, phương pháp tự học và nghiên cứu, kỹ năng làm việc nhóm. Nắm vững các kiến thức tin học, lập trình và khả năng sử dụng các phần mềm chuyên ngành, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp… Kỹ sư ra trường sẽ có kiến thức chuyên ngành và cần thiết có khả năng thiết kế, thi công, tổ chức quản lý các loại hình công trình xây dựng nhằm phục vụ cho các nhu cầu đa dạng của sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội,  đồng thời là nơi đào tạo nguồn nhân lực kỹ sư thực hành ngành xây dựng có chất lượng cao nhằm phục vụ cho sự phát triển của đất nước.

Khoa đào tạo 3 chuyên ngành:

 • Ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp.
 • Ngành xây dựng cầu đường.
 • Ngành xây dụng công trình ngầm.

LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ

1 PGS. TS Trần Tấn Lộc Trưởng khoa
2 TS. Nguyễn Khắc Cường Trưởng khoa (2006 – 2015)
3 PGS.TS Nguyễn Văn Giảng Trưởng khoa (2016 –T12/2016)
4 TS. Trần Huy Long P.Trưởng khoa (2006 – đến 2017)
5 TS. Nguyễn Kế Tường P.Trưởng khoa (20/7/2017– 10/2018)

9. PHÂN HIỆU KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Phân hiệu Khoa học xã hội và nhân văn thành lập ngày 22/2/2012 theo Quyết định số 39/QĐ-ĐHBD của trường Đại học Bình Dương. Hiện nay Phân hiệu có 03 phân khoa gồm: Khoa Ngữ văn, khoa Việt Nam học (Du lịch) và khoa Xã Hội học.

Chức năng, nhiệm vụ: Phân hiệu có chức năng tổ chức, quản lý, triển khai các chương trình kế hoạch công tác đào tạo, khoa học, công nghệ liên ngành được Hiệu trưởng phê duyệt.

LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ

1 GS.TS Ngô Văn Lệ   Phân Hiệu trưởng
2 PGS.TS Trần Thị Kim Xuyến Phân Hiệu phó
3 ThS. Nguyễn Ngọc Chiến Phân Hiệu phó

10. KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT

Khoa Giáo dục Thể chất thành lập theo quyết định số 265/QĐ-ĐHBD năm 2009 do Hiệu trưởng Đại học Bình Dương ký cho phép thành lập.

Chức năng nhiệm vụ:

– Tổ chức quản lý chương trình đào tạo giáo dục thể chất và giảng dạy chuyên nghành của khoa; không chuyên cho sinh viên các khóa.

– Tổ chức các Câu lạc bộ thể dục thể thao: Bóng chuyền, Cầu lông, Bóng đá, Võ thuật… phục vụ nhu cầu học tập, vui chơi, giải trí, giao lưu của sinh viên.

LÃNH ĐẠO KHOA QUA CÁC THỜI KỲ

1 PGS.TS Nguyễn Thiệt Tình   Trưởng khoa (1997 – 2016)
2 ThS. Nguyễn Thành Lưu Phó Trưởng khoa

11. KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Khoa Công nghệ sinh học trường Đại học Bình Dương được thành lập vào ngày 07/01/2004 theo Quyết định số 01/04/QĐ-ĐHDLBD.

Chức năng nhiệm vụ:

Tổ chức xây dựng, quản lý mục tiêu – chương trình – nội dung đào tạo Công nghệ sinh học. Xây dựng bộ máy tổ chức, xây dựng cơ sở vật chất, xây dựng các mối quan hệ hợp tác trong và ngoài nước.

LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ

Giai đoạn 2004 – 2010

1 PGS.TS Nguyễn Văn Thành   Trưởng khoa
2 ThS. Vương Lợi Phó Trưởng khoa

Giai đoạn 2011 – hiện nay

1 TSKH. Huỳnh Thanh Tùng   Trưởng khoa
2 ThS. Hoàng Ngọc Cương Phó Trưởng khoa

12. KHOA KIẾN TRÚC

Khoa Kiến trúc thành lập theo Quyết định số 30/2008/QĐ-ĐHBD ngày 21 tháng 01 năm 2008 do Hiệu trưởng ký ban hành.

Chức năng nhiệm vụ:

Tổ chức xây dựng, quản lý mục tiêu, chương trình, nội dung đào tạo ngành Kiến trúc Công trình. Xây dựng bộ máy tổ chức, xây dựng cơ sở vật chất, xây dựng các mối quan hệ hợp tác liên kết trong và ngoài nước.

LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ

1 PGS.TS Nguyễn Hồng Đào   Trưởng khoa (2008    – 2011)
2 ThS.Nguyễn Xuân Phúc Q.Trưởng khoa (3/2011 – đến nay)
3 PGS.TS Nguyễn Hồng Đào Trưởng khoa  danh dự (2016 – đến nay)
4 ThS. Lưu Thị Ánh P.Trưởng khoa (2017)

13. KHOA NGỮ VĂN

Có tiền thân từ khoa Xã hội – Nhân văn, Khoa Ngữ văn được tách ra hoạt động độc lập theo Quyết định số 181/2008/QĐ-ĐHBD ngày 22 tháng 7 năm 2008 của Hiệu trưởng Trường Đại học Bình Dương.

Chức năng, nhiệm vụ: Tổ chức xây dựng, quản lý mục tiêu, chương trình, nội dung đào tạo ngành Văn học. Xây dựng bộ máy tổ chức, quản lý cơ sở vật chất. Tổ chức cho cán bộ, giảng viên, sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học. Xây dựng các mối quan hệ hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước.

Ban Chủ nhiệm khoa: TS Nguyễn Văn Đức – Phó Trưởng khoa

Giảng viên cơ hữu:

1. TS Nguyễn Văn Đức

2. ThS Nguyễn Ngọc Chiến

3. ThS Trần Thế Mạnh

4. TS Nguyễn Chí Tân

5. ThS Lê Ngọc Bảo

14. KHOA XÃ HỘI HỌC

Có tiền thân từ khoa Xã hội – Nhân văn, Khoa Xã hội học được tách ra hoạt động độc lập theo Quyết định số 181/2008/QĐ-ĐHBD ngày 22 tháng 7 năm 2008 của Hiệu trưởng Trường Đại học Bình Dương.

Chức năng, nhiệm vụ: Tổ chức xây dựng, quản lý mục tiêu, chương trình, nội dung đào tạo ngành Xã hội học. Xây dựng bộ máy tổ chức, quản lý cơ sở vật chất. Tổ chức cho cán bộ, giảng viên, sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học. Xây dựng các mối quan hệ hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước.

Ban Chủ nhiệm khoa: PGS.TS Trần Thị Kim Xuyến – Trưởng khoa

Giảng viên cơ hữu:

1. PGS.TS Trần Thị Kim Xuyến

2. TS Phạm Đình Chi

3. ThS Nguyễn Tất Thành

15. KHOA DU LỊCH – KHÁCH SẠN

Khoa Du lịch – Khách sạn có tiền thân là Khoa Việt Nam học, được thành lập theo Quyết định số 226/2007/QĐ-ĐHBD ngày 10 tháng 12 năm 2007 của Hiệu trưởng Trường Đại học Bình Dương.

Chức năng, nhiệm vụ: Tổ chức xây dựng, quản lý mục tiêu, chương trình, nội dung đào tạo ngành Việt Nam học. Xây dựng bộ máy tổ chức, quản lý cơ sở vật chất. Tổ chức cho cán bộ, giảng viên, sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học. Xây dựng các mối quan hệ hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước.

Ban Chủ nhiệm khoa: TS Hồ Văn Tường – Quyền Trưởng khoa

Giảng viên cơ hữu:

1. TS Hồ Văn Tường

2. PGS.TS Lê Thị Hoa

3. TS Đỗ Quốc Thông

4. ThS Lương Đức Tự

5. ThS Phạm Trần Quang Hưng

16. PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

Phòng TCHC là phòng chức năng, tham mưu giúp Hiệu trưởng thực hiện các công tác sau:

Công tác nhân sự:

Tổ chức công việc; hoạch định nguồn lực; phân công công việc; kiểm tra và đánh giá hiệu quả chất lượng công việc được giao của các đơn vị trong toàn Trường.

Tổng hợp – Hành chính:

Tập hợp thông tin; báo cáo, thống kê; thực hiện công tác hành chính văn thư; soạn thảo văn bản; hợp đồng; lễ tân và thực hiện các công việc đối nội, đối ngoại; xây dựng kế hoạch hoạt động mang tính toàn Trường.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

LÃNH ĐẠO PHÒNG TCHC QUA CÁC THỜI KỲ

 • TRƯỞNG PHÒNG:
 1. Ông Trần Thuận Hòa Trưởng phòng2000 – 6/2002
 2. TS. Cao Thị Việt Hương Trưởng phòng 7/2002 – 2015
 3. Ông Lê Kim ThảoTrưởng phòng 2016– đến nay
 • PHÓ TRƯỞNG PHÒNG:
 1. Bà Nguyễn Thị Xinh Nguyên Phó Trưởng phòng
 2. Ông Hoàng Đình Thành Nguyên Phó Trưởng phòng
 3. Ông Nguyễn Trường Giang Nguyên Phó Trưởng phòng
 4. Bà Trần Anh Đoan Nghi Nguyên Phó Trưởng phòng
 5. Bà Phan Thị Kiều Tiên Phó Trưởng phòng từ 2016 đến nay
 6. ThS. Nguyễn Ngọc Chiến Q.Trưởng phòng từ 2017 đến nay

17. PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Phòng Nghiên cứu Khoa học thành lập theo  quyết định số 148/QĐ-ĐHBD ngày 05 tháng 6 năm 2009 do Hiệu trưởng Đại học Bình Dương ký cho phép thành lập.

Chức năng nhiệm vụ: Phòng Nghiên cứu khoa học là phòng chức năng giúp Ban Giám Hiệu quản lý toàn bộ hoạt động Khoa học Công nghệ của trường. Chức năng chính của phòng là quản lý, xây dựng kế hoạch, định hướng phát triển công tác nghiên cứu khoa học và kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ của Trường theo từng năm và kế hoạch 3 năm. Trường Đại học Bình Dương có chức năng quan trọng trong chuyển giao và ứng dựng khoa học kỹ thuật của khu vực Đông Nam bộ và một phần Nam bộ, nên trọng tâm công tác quản lý và nghiên cứu khoa học của trường.

LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ

1 ThS. Vương Ngọc Long TP. NCKH 2006 – 2008
2 TS. Nguyễn Thanh Bình TP. NCKH 2009 – 2013
3 PGS. TS. Nguyễn Văn Út TP. NCKH 2014 – 2016
4 PGS.TS. Nguyễn Văn Thành TP. NCKH 2017 – 2018
5 ThS. Lê Thành Long Phó TP. NCKH 2017 đến nay

18. PHÒNG ĐÀO TẠO

Phòng Đào tạo có chức năng tư vấn giúp Hiệu trưởng lập kế hoạch đào tạo, tổ chức quản lý việc triển khai các kế hoạch giảng dạy và học tập, kiểm tra thi, tổ chức công tác tuyển sinh theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhiệm vụ cụ thể của phòng Đào tạo:

 • Hàng năm trên cơ sở quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phòng có nhiệm vụ tổ chức công tác tuyển sinh đảm bảo chỉ tiêu và quy mô đào tạo hệ chính quy đã được HĐQT thông qua theo đúng quy chế.
 • Lập và tổng hợp kế hoạch giảng dạy lý thuyết, thực hành, thực tập, kế hoạch thi, kiểm tra. Tổ chức tốt nghiệp cho sinh viên, tổ chức triển khai quản lý chương trình giảng dạy các môn chung bắt buộc theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Quản lý hồ sơ sinh viên, quản lý thống nhất hồ sơ hợp đồng giảng dạy của cán bộ giảng dạy thỉnh giảng và cơ hữu.
 • Tập hợp và quản lý kế hoạch thi, kiểm tra, tốt nghiệp, lập kế hoạch phân phối phòng học, làm thủ tục cho sinh viên tạm dừng học, lưu ban theo quy chế đào tạo.
 • Tư vấn cho sinh viên lập kế hoạch học tập.
 • Tổ chức xét tốt nghiệp, lập danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp, tổ chức quản lý việc cấp phát các văn bằng chứng chỉ trong phạm vi quyền hạn được phép theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Luật Giáo dục.
 • Tổ chức biên tập Kim chỉ nam của trường và chịu trách nhiệm biên tập và phân phối theo kế hoạch đã được Hiệu trưởng phê duyệt.
 • Tập hợp, xử lý, thống kê, lưu trữ các thông tin về học vụ, tổng hợp các báo cáo tổng kết về công tác đào tạo theo định kỳ (học kỳ và năm học) báo cáo cho Hiệu trưởng.
 • Phòng Đào tạo quản lý thống nhất công tác đào tạo trong toàn trường, hướng dẫn và quản lý nghiệp vụ trợ lý giáo vụ các khoa.
 • Cấp thẻ sinh viên cho những học viên trúng tuyển vào trường

LÃNH ĐẠO PHÒNG ĐÀO TẠO QUA CÁC THỜI KỲ

1 TS. Nguyễn Văn Lụa Nguyên trưởng phòng Đào tạo năm 2000 – 6/2001
2 TS. Nguyễn Tấn Tuấn Nguyên trưởng phòng Đào tạo năm 2001 – 01/2002
3 PGS.TS. Nguyễn Hồng Đào Nguyên trưởng phòng Đào tạo năm 2002 – 2005
4 TS. Cao Việt Hiếu Trưởng phòng Đào tạo từ năm 2005 đến nay

19. PHÒNG TÀI VỤ

Trường Đại học Dân lập Bình Dương được thành lập theo quyết định số 791/TTg ngày 24/09/1997 của Thủ tướng Chính phủ, và Phòng Tài vụ là một trong những phòng chức năng chịu sự quản lý trực tiếp từ Hiệu trưởng – Chủ tịch HĐQT.

Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị: Giúp Hiệu trưởng theo dõi, giám sát, tổ chức công tác tài chính trong trường đúng quy định của Nhà nước và HĐQT trường.

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ QUA CÁC THỜI KỲ

1 Ông Hồ Văn Chắc Trưởng phòng (1998 – 1999)
2 Ông Nguyễn Thanh Phúc Trưởng phòng (2000 – 2001)
3 Bà Nguyễn Việt Thu Trưởng phòng (12/2001 – 04/2004)
4 Bà Trần Thị Mỹ Hạnh   Trưởng phòng (04/2004 – 10/2007)
5 Bà Nguyễn Việt Thu Trưởng phòng (15/11/2007 – đến nay)

20. PHÒNG THÔNG TIN – TRUYỀN THÔNG

Phòng Thông tin – Truyền thông trường Đại học Bình Dương được thành lập ngày 06/5/2016 theo quyết định số 196/QĐ-ĐHBD. Là phòng chức năng trực thuộc Ban Giám hiệu trường ĐH Bình Dương quản lý trực tiếp.

Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng quản lý, điều hành, quản trị cổng thông tin và hoạt động truyền thông của Trường; là cơ quan ngôn luận, tuyên truyền, xây dựng và quảng bá hình ảnh, thương hiệu của Trường Đại học Bình Dương. Tổ chức các sự kiện truyền thông, quảng bá hình ảnh, xuất bản các ấn phẩm về nhà trường, tiếp thị tuyển sinh. Phụ trách nội dung thông tin và hình ảnh trên các trang mạng xã hội của trường như website, facebook…Tập hợp, lưu trữ thông tin về cựu sinh viên, học viên của Trường, làm cầu nối của Trường với cựu sinh viên, học viên, vận động tài trợ của các doanh nghiệp.

LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ

1 Ông Nguyễn Văn Kha   Nguyên Q. Trưởng Phòng TTTT (5/2016-12/2016)
2 Ông Lê Ái Phú Trưởng Phòng TTTT (12/2016 – đến nay)

21. PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Phòng Công tác Sinh viên & Các Đoàn thể là đơn vị chức năng trực thuộc trường Đại học Bình Dương thực hiện nhiệm vụ theo định hướng chiến lược và nhu cầu phát triển của nhà trường dưới sự lãnh chỉ đạo của Đảng ủy – Ban Giám hiệu.

Phòng Công tác Sinh viên & Các Đoàn thể đóng vai trò làm người đại diện, làm cầu nối giữa sinh viên với Đảng ủy – Ban Giám hiệu và ngược lại.

Chức năng – Nhiệm vụ:

Tham mưu giúp Đảng ủy – Ban Giám hiệu về công tác chính trị, tư tưởng, công tác giáo dục đạo đức lối sống và pháp luật, công tác quản lý học sinh sinh viên (HSSV) tại trường.

           Tổ chức thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của địa phương trong công tác học sinh sinh viên.

           Quản lý sinh viên về rèn luyện, nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng và giải quyết kịp thời những thắc mắc của học sinh sinh viên.

           Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tổ chức các loại hình CLB – Đội – Nhóm nhằm góp phần phát triển toàn diện sinh viên.

           Tổ chức hoạt động Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên.

Lãnh đạo qua các thời kỳ:

 1. Ông Hồ Văn Chắc; Bí thư Đoàn trường; Giai đoạn 1998;
 2. Ông Nguyễn Trần An Tuấn; Bí thư Đoàn trường; Giai đoạn 1998 – 2000;
 3. Ông Lê Kim Thảo; Bí thư Đoàn trường; Giai đoạn 2000 – 2014; Chủ tịch Hội Sinh viên từ 2008 – 2014.
 4. Ông Huỳnh Ngọc Phú; Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên; Giai đoạn 2014 – 2016;
 5. Ông Trần Thuận Hòa; Trưởng Phòng; Giai đoạn 2000 – 2002;
 6. Ông Cao Việt Hưng; Trưởng phòng; Giai đoạn 2002 – 2008;
 7. Ông Nguyễn Văn Năm; Trưởng phòng; Giai đoạn 2008 – T7/2011;
 8. Ông Lê Kim Thảo; Trưởng phòng; Giai đoạn T7/2011 – T12/2014;
 9. Ông Lê Thành Long; Trưởng phòng; Giai đoạn T1/2014 – T6/2014;
 10. Ông Nguyễn Ngọc Chiến; Trưởng phòng; Giai đoạn T7/2014 – T3/2017;
 11. Ông Lê Ái Phú; Phó Trưởng Phòng; Giai đoạn 2008 – T12/2016;
 12. Ông Hoàng Duy Thiên – Trưởng phòng; Giai đoạn 2016-hiện nay.

Bộ máy tổ chức:

 1. Ông Hoàng Duy Thiên – Trưởng phòng;
 2. Ông Nguyễn Ngọc Khanh – Bí thư Đoàn trường, P. Trưởng phòng, Chủ tịch Hội Sinh viên;
 3. Bà Lê Hoàng Trân – Phó Bí thư Đoàn trường; Phó Chủ tịch Hội Sinh viên;
 4. Ông Lê Thiện Chí – Nhân viên;
 5. Ông Nguyễn Minh Châu – Nhân viên.

22. NHÀ HÁT SINH VIÊN

Nhà hát sinh viên Trường Đại học Bình Dương được Hiệu trưởng ký quyết định thành lập vào ngày 3 tháng 3 năm 2008 theo quyết định số 45/2008/QĐ-ĐHBD, là đơn vị trực thuộc Phòng Công tác Sinh viên và Các đoàn thể.

Chức năng và nhiệm vụ: Xây dựng, tổ chức, quản lý các Câu lạc bộ Văn hóa, nghệ thuật, âm nhạc… cho cán bộ, nhân viên, giảng viên, sinh viên. Tổ chức các chương trình hội nghị, hội thảo, lễ khai giảng, các chương trình giao lưu nghệ thuật, văn hóa, văn nghệ có nội dung phù hợp, góp phần giáo dục về Chân – Thiện – Mỹ cho sinh viên và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ nhân viên trường.

Lãnh đạo qua các thời kỳ:

1 Ông Võ Bác Ái Giám đốcTừ 2008 – 2009
2 Ông Nguyễn Thắng Lợi Giám đốcTừ 2009 – 2010
3 Ông Nguyễn Hoàn Long Giám đốcTừ 2011 – 2012
4 Ông Lê Thiện Chí Phó Giám đốc Từ 2013 – 2014
5 Ông Lê Thiện Chí  Quản lý – Trưởng ban Văn nghệ từ 2014 – đến nay

Cộng tác viên:

1 NSND Trần Hiếu Cố vấn
2 Biên đạo múa Phan Ngọc Tuấn Cộng tác viên
3 Guitar Kiều Anh Tuấn Cộng tác viên
4 Nhạc sỹ Chinh Phát Cộng tác viên
5 Piano Trương Minh Quyền  Cộng tác viên
6 Sáo Flut Nguyễn Ngọc Thiên Ngân Cộng tác viên
7 Violon Phan Thanh Tiến    Cộng tác viên

23. TRUNG TÂM KHẢO THÍ

Trung tâm Khảo thí trường ĐH Bình Dương được Hiệu trưởng ký quyết định thành lập vào tháng 7/2001, là đơn vị độc lập và trực thuộc Ban Giám hiệu quản lý trực tiếp.

Chức năng và nhiệm vụ: Xây dựng qui chế kiểm tra, thi cử theo đúng qui định của Bộ Giáo dục và  Đào tạo; Tổ chức kiểm tra, thi cử theo qui chế nhằm nâng cao chất lượng đào tạo; Lập ngân hàng đề thi cho các môn học; Tin học hóa từng bước quá trình thi cử, dần dần tách quá trình  kiểm tra, thi cử với quá trình đào tạo; Quản lý kết quả thi trên hệ thống máy tính và trên hồ sơ gốc.

NHÂN SỰ

1 TS. Trần Ngọc Hội Giám đốc
2 ThS. Nguyễn Thị Hoài Nam Phó Giám đốc
3 KS. Lại Đức Khâm Trợ lý
4 CN. Lê Kim Cảnh Nhân viên
5 CN. Cao Việt Trường Nhân viên
6 KS. Đinh Thị Ánh Tuyết Nhân viên
7 CN. Nguyễn Phùng Quốc Việt Nhân viên
8 CN. Nguyễn Thị Hoàng Yến Nhân viên

24. PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

Phòng Hợp tác Quốc tế được thành lập vào tháng 10 năm 2008.

Chức năng nhiệm vụ của đơn vị: Hoạt động hợp tác quốc tế là một công tác quan trọng, cùng các hoạt động khác góp phần triển khai và thúc đẩy sự nghiệp đào tạo đội ngũ giảng viên, sinh viên, cán bộ quản lý, tạo thêm cơ sở vật chất, tăng thêm tư liệu thông tin về khoa học kỹ thuật, giáo dục đào tạo, trao đổi kinh nghiệm với các trường đại học và các tổ chức quốc tế, góp phần xây dựng vị thế của Trường Đại học Bình Dương trong khu vực và trên thế giới.

Cho đến nay Trường ĐH Bình Dương đã có quan hệ trên 41 Trường đại học và tổ chức tại 13 quốc qua phát triển trên toàn thế giới. Trong đó có một số tổ chức đã ký Biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác đã và đang trong quá trình thực hiện với Trường ĐH Bình Dương.

LÃNH ĐẠO PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ QUA CÁC THỜI KỲ

1   ThS. Ngô Tấn Tài Trưởng phòng (2008 – 2009)
2 TS. Cao Việt Hiếu Trưởng phòng (2009 – 2014)
3 Bà Karen Hamilton Nguyễn Trưởng phòng (2015 – đến nay)

25. TRUNG TÂM VIỆT NGA

Trung tâm Việt – Nga được thành lập theo Quyết định số 210/2006/QĐ ngày 02 tháng 11 năm 2006

Chức năng, nhiệm vụ: Làm đầu mối xây dựng mối liên kết giữa Đại học Bình Dương và các cơ sở giáo dục đào tạo, Viện Nghiên cứu Khoa học Công nghệ Liên bang Nga và các nước Xô Viết trước đây.
Tổ chức tuyển sinh du học tại các đại học Liên bang Nga; Tổ chức đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn các lớp tiếng Nga.
Trung tâm tổ chức tiếp nhận hơn 60 đoàn khách từ Liên bang Nga sang Việt Nam và 10 đoàn cán bộ trường sang thăm và làm việc với các cơ sở giáo dục và viện nghiên cứu.

CÁC LIÊN KẾT VỚI NGA – BELARUS – BA LAN

1.    Đại học Quốc gia Saint Petersburg
2.    Đại học Mỏ Matxcova
3.    Đại học Quốc gia Hàng hải Nheveslky
4.    Đại học Quốc gia Belarus
5.    Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Liên bang Nga
6.    Viện Vô tuyến Kỹ thuật Điện – Điện tử
7.    Viện Khoa học Công nghệ AGH Ba Lan

BỘ MÁY TỔ CHỨC

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
1 TS. Trịnh Lương Quang Giám đốc
2 ThS. Nguyễn Ngọc Tân Trợ lí
3 Bà Lena Thư ký

26. TRUNG TÂM TIN – Y – SINH

Trung tâm Tin – Y – Sinh Trường Đại học Bình Dương được thành lập năm 2015, theo Quyết định thành lập số 281/QĐ-ĐHBD ngày 27 tháng 07 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Bình Dương

Tên gọi chính thức: Trung tâm Tin – Y – Sinh Tên tiếng Anh: Biomedical Informatics Center Chức năng, nhiệm vụ:
– Đào tạo bồi dưỡng các lớp ngắn hạn.
– Đào tạo các chuyên ngành cho sinh viên Tin học, Y học và Sinh học.
– Tổ chức hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học và đào tạo cán bộ cho các lĩnh vực trên.
– Tổ chức chuyển giao công nghệ, đào tạo cán bộ và xây dựng cơ sở vật chất cho Trung tâm.

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO

CHỦ TỊCH

NCVC. ThS. Đào Văn Tuyết, Giám đốc Trung tâm Tin – Y – Sinh, Đại học Bình Dương.

CÁC ỦY VIÊN – CỐ VẤN

1.  TS. BS. Lê Trường Giang – Chủ tịch Hội Y tế Công cộng TP HCM;

2.  PGS. TS. Hoàng Nghĩa Sơn – Viện trưởng Viện Sinh học Nhiệt đới, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;

3.  TS. Huỳnh Thanh Tùng – Trưởng Khoa Công nghệ Sinh học, ĐHBD;

4.  TS. Nguyễn Quang Tấn – Phó trưởng khoa, Khoa Tin học, ĐHBD;

5.  TS. Trịnh Lương Quang – Giám đốc Trung tâm Việt – Nga, ĐHBD;

6.  GS. VS Ablameyko Sergey – Hiệu trưởng Đại học Quốc gia Belarus;

7.  GS. TS. Hyun Park – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Zoonosis, Đại học Quốc gia Wonkwang, Hàn quốc.

27. TRUNG TÂM NĂNG LƯỢNG

LÃNH ĐẠO

1   PGS.TS. Nguyễn Bội Khuê Giám đốc trung tâm
2 KS. Nguyễn Trường Nhu Nhân viên

MỤC TIÊU

Chiến lược phát triển

Nhận thức được vai trò quan trọng của năng lượng trong sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, Trung tâm Năng lượng xác định chiến lược phát triển giai đoạn 2016­2020 như sau:

 • Giai đoạn 1 (2016-2017): Nghiên cứu và phát triển R&D, các vấn đề, các dự án về năng lượng mới.
 • Giai đoạn 2 (2017-2020): Phát triển công nghiệp năng lượng mới.
 • Giai đoạn 3 (sau 2020): Phát triển phổ cập công nghệ năng lượng mới, đưa năng lượng mới tham gia sâu rộng và dần dần thay thế cho năng lượng truyền thống hóa thạch gây ô nhiễm làm biến đổi khí hậu.

Chiến lược 1

Nghiên cứu khoa học năng lượng mới, năng lượng tái tạo và chuyển giao công nghệ.

 • Công bố các công trình NCKH trên các hội nghị khoa học quốc tế có uy tín.
 • Đăng ký sở hữu trí tuệ.
 • Liên kết NCKH với các khoa (Kiến trúc, Tin học).
 • Hợp tác đào tạo ngắn hạn và NCKH/CGCN với doanh nghiệp.
 • Phát triển phòng thí nghiệm nghiên cứu chuyên sâu cho cán bộ giảng dạy, nghiên cứu và sinh viên làm thiết kế tốt nghiệp và học viên sau đại học (PTN Điều khiển nhúng, điều khiển mờ, Nhà máy thủy điện Dầu tiếng).
 • Đăng ký thực hiện các nhiệm vụ KHCN cấp nhà nước (công viên điện gió trên biển), đề tài cấp bộ (nhà máy điện mặt trời 1MW).
 • Xây dựng PTN năng lượng mới với các thiết bị có COP>1.
 • Gắn NCKH/CGCN với trách nhiệm của CBGD, đóng góp xây dựng qui chế chi tiêu nội bộ, tăng thu nhập cho giáo viên, xây dựng cơ sở vật chất, tìm nguồn tài chính hỗ trợ CBGD tham dự hội nghị quốc tế và công bố trên tạp chí trong và ngoài nước.

Chiến lược 2

Phát triển trung tâm bền vững, phát triển nguồn lực cơ sở vật chất, tài chính, thương hiệu.

 • Có kế hoạch tăng chất lượng nguồn nhân lực theo sự phát triển của Trung tâm.
 • Hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lý của Trung tâm và của Khoa Điện – Điện tử. Khoa có hội đồng khoa học của Khoa và hội đồng cố vấn năng lượng của Trung tâm.
 • Gây quỹ và thu hút nguồn tài trợ từ doanh nghiệp và xã hội.
 • Thu hút sinh viên vào các dự án.
 • Thu hút các nhà khoa học vào Trung tâm.
 • Tăng cường truyền thông và quảng bá trên các phương tiện truyền thông đại chúng trong Khoa, Trường và tỉnh Bình Dương.

Chiến lược 3

Trung tâm chịu trách nhiệm quản lý Bộ môn Năng lượng mới và năng lượng tái tạo, đào tạo đại học và sau đại học; cố gắng với chuẩn cao, có uy tín trong nước sao cho sinh viên ưa chuộng vào Khoa Điện – Điện tử và Trường Đại học Bình Dương.

CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG THỜI GIAN QUA

 1. Lập báo cáo cơ hội đầu tư điện gió trên biển Hòn Rơm – Mũi Né tỉnh Bình Thuận và trình lên UBND tỉnh Bình Thuận.
 2. Tham gia hội thảo điện gió do công ty GIZ tổ chức.
 3. Nghiên cứu tìm hiểu về các thiết bị nguồn năng lượng mới có COP>1 cụ thể như Tesla coil, MEG – máy phát điện từ không chuyển động.
 4. Nghiên cứu và thi công thử nghiệm mô hình nguồn năng lượng mới.

28. TRUNG TÂM QUY HOẠCH KIẾN TRÚC

Trung tâm Quy hoạch – Kiến trúc được thành lập theo Quyết định số 190/QĐ-ĐHBD ngày 16 tháng 5 năm 2017

Chức năng, nhiệm vụ:

 • Tư vấn, thiết kế quy hoạch – kiến trúc cho các dự án trong và ngoài trường.
 • Là đầu mối kết nối giữa các khoa Kiến trúc – Xây dựng – Điện – Điện tử – Công nghệ Sinh học – Xã hội học… của Trường Đại học Bình Dương với các cơ sở giáo, dục đào tạo, các Viện thiết kế, các công ty tư vấn thiết kế xây dựng, các doanh nghiệp trong ngành xây dựng của tỉnh Bình Dương và các tỉnh thành khác.
 • Tổ chức các hội thảo khoa học và thực tập cho sinh viên, cán bộ giảng dạy ngành Kiến trúc và Mỹ thuật công nghiệp.
 • Thực hiện các dự án, kết nối pháp lý của dự án với các địa phương.

Các liên kết hoạt động

 1. Các Sở Xây dựng, Hội Kiến trúc sư, Hội Xây dựng, Hội Quy hoạch Việt Nam.
 2. Các trường Đại học đào tạo ngành Kiến trúc (Đại học Kiến trúc Hà Nội, Đại học Kiến trúc Tp.HCM, Đại học Kiến trúc Đà Nẵng, Khoa Kiến trúc Đại học Khoa học Huế..).
 3. Các Viện thiết kế thuộc Bộ Xây dựng, các Viện trực thuộc các tỉnh thành, địa phương.
 4. Các doanh nghiệp tư vấn, thiết kế, thi công xây dựng trong và ngoài tỉnh.

29. TRUNG TÂM NGHỀ NGHIỆP VÀ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

Tên tiếng Anh: Career & Business Support Service – Tên viết tăt: CBS

Địa chỉ: 504 Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Trung tâm Nghề nghiệp và Hỗ trợ Doanh nghiệp trực thuộc Trường Đại học Bình Dương được thành lập theo Quyết định số  120/QĐ-ĐHBD ngày 19 tháng 4 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Bình Dương ký Quyết định. Khoa chính thức hoạt động vào ngày 03 tháng 5 năm 2017.

Giới thiệu chung
Tên tiếng Việt: Trung tâm Nghề nghiệp và Hỗ trợ Doanh nghiệp
Điện thoại: 02743 821 230 – 0917 860 869
Đại diện chịu trách nhiệm: Bà Nguyễn Thị Hương; chức vụ: Giám đốc. Chức năng, nhiệm vụ: Đào tạo Nghề nghiệp và Hỗ trợ Doanh nghiệp.
Nhiệm vụ chính:
Đào tạo các khóa ngắn hạn: Kế toán trưởng; Kế toán thuế tổng hợp thực tế; Khởi nghiệp; Kế toán thực hành thực tế trên Excel; Kỹ năng lãnh đạo quản lý của Giám đốc tại các doanh nghiệp; Lập dự toán, dự án, đề án, đồ án; Tối ưu hóa lợi nhuận dành cho giám đốc; Đào tạo theo hướng truyền nghề thực tế cho người học, đáp ứng nhu cầu cần thiết của xã hội.
Hỗ trợ: Tuyển dụng nhân sự cho các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, ngân hàng và các cơ quan có nhu cầu tuyển dụng. Dịch vụ làm sổ kế toán, gỡ rối sổ kế toán, tư vấn thành lập doanh nghiệp, tư vấn khởi nghiệp doanh nghiệp; Giới thiệu việc làm cho sinh viên và người lao động có nhu cầu. Đáp ứng chuẩn đầu ra cho người học; Nuôi dưỡng doanh nghiệp và chăm sóc việc làm cho sinh viên trong suốt quá trình học tập và công tác.
Dịch vụ nghiên cứu khoa học: Nhận dịch vụ nghiên cứu khoa học sinh viên; Giảng viên, các đối tượng khác và một số dịch vụ khác trong khuôn khổ pháp luật cho phép.
Những thành tích nôi bật
Mặc dù mới thành lập và đi vào hoạt động trong thời gian ngắn nhưng CBS đã nỗ lực và mang lại kết quả đáng kể, nhiều doanh nghiệp đăng ký tham gia tài trợ trực tiếp cho sinh viên học giỏi và có hoàn cảnh khó khăn; Đồng thời, Trung tâm đã gắn kết với trên 40.000 cựu sinh viên các khóa để xác nhận việc làm phục vụ công tác quan tâm sinh viên sau khi tốt nghiệp và công tác kiểm định cơ sở giáo dục; Tham mưu cho Ban Giám hiệu về đổi mới các chương trình đào tạo khối ngành Kinh tế.

30. BAN THANH TRA

Ban Thanh tra Giáo dục – Giám thị được thành lập theo Quyết định số 80/ĐHBD-QĐ/2001 ngày 26/07/2001 của Hiệu trưởng Trường Đại học Bình Dương.

Chức năng, nhiệm vụ: Ban Thanh tra Giáo dục – Giám thị là tổ chức giúp Hiệu trưởng theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch công tác tổ chức Đào tạo và các mặt công tác khác của Đại học Bình Dương theo đúng quy định đã được ban hành.

LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ

1 Ông Trần Thuận Hòa Trưởng ban (2001 – 2002)
2 Ông Nguyễn Tấn Tuấn Trưởng ban (2002 – 2006)
3 Ông Võ Bác Ái Trưởng ban (2006 – 2008)
4 Ông Nguyễn Văn Ẩn Trưởng ban (2008 – 2012)
5 Bà Nguyễn Thị Thu Hồng Trưởng ban (2012 – 2016)
6 Ông Phạm Minh Hùng Phó Trưởng ban (2016 – đến nay)

31. TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH

Trung tâm Giáo dục Quốc phòng Trường Đại học Bình Dương được thành lập theo Quyết định số 257/QĐ-ĐHBD ngày 09/9/2009 trên cơ sở được sự chấp nhận của Bộ GD&ĐT cho phép Đại học Bình Dương thành lập Trung tâm Giáo dục Quốc phòng.

Chức năng, nhiệm vụ: Tổ chức giảng dạy Chương trình giáo dục quốc phòng cho sinh viên các hệ đào tạo của Truờng Đại học Bình Duơng và hợp đồng giảng dạy các trường bạn theo sự phân luồng của Vụ Giáo dục Quốc phòng –

Bộ Giáo dục và Đào tạo theo khung chương trình do Vụ quy định.

LÃNH ĐẠO

 1. Thiếu tướng Nguyễn Minh Chữ Giám đốc;
 2.  Ông Trương Linh Duy Phó Giám đốc;
 3.  Ông Đỗ Quốc Dũng     Phó Giám đốc.

32.  THƯ VIỆN  – TƯ LIỆU

Thư viện Trường Đại học Bình Dương được thành lập theo Quyết định: Số 056/QĐ-TCCB/2001 (ngày 19/6/2001) và đổi thành Thư viện – Tư liệu theo Quyết định: Số 534/QĐ- ĐHBD (ngày 24/12/2015). Thư viện được bố trí ở tầng 3 khu A với tổng diện tích: 774 m2

Chức năng, nhiệm vụ: Thư viện – Tư liệu – Đại học Bình Dương có chức năng phục vụ hoạt động học tập, nghiên cứu, giảng dạy và đào tạo cán bộ, giảng viên, sinh viên của nhà trường thông qua việc sử dụng khai thác các loại tài liệu, thông tin có trong Thư viện – Tư liệu.

LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ

– Ông Nguyễn Tấn Tuấn. Giám đốc Thư viện. Số 056/QĐ- TCCB/2001 (ngày 16/6/2001)

– Ông Hoàng Trọng Quyền. Phụ trách Thư viện. Số 11/2003/QĐ- ĐHDLBD (ngày 10/3/2003)

– Ths. Nguyễn Thị Thu. Giám đốc Thư viện. Số 88/2004/QĐ- ĐHDLBD (ngày 29/11/2004)

– Bà Nguyễn Thị Xí. Phó Giám đốc Thư viện. Số 19/2005/QĐ- ĐHDLBD (ngày 24/1/2005)

– Ông Nguyễn Dũng. Giám đốc Thư viện. Số 51/2005/QĐ- ĐHDLBD (ngày 3/5/2005)

– Bà Bạch Thị Thu Nhi. Phó Giám đốc Thư viện. Số 59/2006/QĐ- ĐHDLBD (ngày 20/4/2006)

– Bà Nguyễn Thị Vân Anh. Phó Giám đốc Thư viện. Số 244/2008/QĐ- ĐHBD (ngày 8/9/2008).

TỔ CHỨC NHÂN SỰ

1. CN. Nguyễn Thị Vân Anh – Phó Giám đốc

2. CN. Nguyễn Thụy Thùy Diệu – Nhân viên

3. CN. Nguyễn Thị Hài – Nhân viên

4. CN. Cao Thị Hằng – Nhân viên

5. CN. Nguyễn Minh Hải – Nhân viên

6. CN. Đoàn Thị Hường – Nhân Viên

7. CN. Trương Thị Ngọc – Nhân viên

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

 • Vị trí:
Thư viện – Tư liệu trường Đại học Bình Dương tọa lạc tại lầu 3 khu A, với diện tích sử dụng là 774 m2. Gồm các phòng: Phòng Nghiệp vụ; Phòng máy; Phòng tự học; Phòng đọc; Kho Tài liệu; Phòng học nhóm; Phòng đa năng và Chi nhánh Cà Mau (288 m2).
 • Chức năng:

Thư viện – Tư liệu Đại học Bình Dương có chức năng phục vụ hoạt động học

tập, nghiên cứu, giảng dạy và đào tạo của cán bộ giảng viên, sinh viên của nhà trường

thông qua việc sử dụng khai thác các loại tài liệu, thông tin có trong Thư viện – Tư liệu.

 • Nhiệm vụ:

1. Tham mưu giúp Hiệu trưởng xây dựng quy hoạch, kế hoạch hoạt động dài hạn, trung hạn, ngắn hạn của Thư viện; tổ chức điều phối toàn bộ hệ thống thông tin, tư liệu, thư viện trong nhà trường. Xây dựng kế hoạch phát triển thư viện theo hướng hiện đại.
2. Xây dựng nguồn lực thông tin kịp thời đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu và đào tạo giảng dạy của người dùng tin.
3. Bổ sung, biên mục, tổ chức xử lý kỹ thuật và xử lý thông tin, sắp xếp, lưu trữ, bảo quản tài liệu và các nguồn lực thông tin; Xây dựng hệ thống tìm kiếm, tra cứu phù hợp, hướng dẫn bạn đọc khai thác tư liệu một cách hiệu quả.; Xây dựng cơ sở dữ liệu môn học theo đề cương chi tiết từ phòng đào tạo cung cấp.

4. Tổ chức phục vụ, hướng dẫn cho giảng viên, nhân viên, sinh viên của trường khai thác, tìm kiếm, sử dụng thuận lợi và có hiệu quả nguồn tài nguyên thông tin do Thư viện quản lý thông qua các hình thức phục vụ.

5. Phối hợp chặt chẽ giữa các phòng ban, khoa, trung tâm trong trường hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

6. Có kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học cho cán bộ thư viện để phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả phục vụ.

7.Tổ chức, quản lý đội ngũ nhân viên Thư viện phù hợp với trình độ, năng lực của từng cá nhân để đạt hiệu quả cao nhất.

8. Tổ chức, quản lý toàn bộ tài sản, trang thiết bị của Thư viện do nhà trường cấp; Bảo quản, kiểm kê định kỳ hàng năm vốn tài liệu; Tu bổ những tài liệu hư hỏng; Thanh lọc ra khỏi kho những tài liệu lạc hậu, hư nát không còn giá trị sử dụng theo quy định của nhà trường.

9. Thực hiện báo cáo tình hình hoạt động theo từng học kỳ, hàng năm cho Ban Giám hiệu và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu của Ban Giám hiệu, Bộ Giáo dục & đào tạo, Bộ Văn hóa.

LIÊN HỆ: – Điện thoại: (0274) 3 837 208 – Email: thuvien@bdu.edu.vn

33. TRẠM Y TẾ

Trạm Y tế Trường Đại học Bình Dương được thành lập theo Quyết định số 081/ĐHBD-QĐ/2001 ngày 26 tháng 07 năm 2001 của Trường Đại học Dân lập Bình Dương.

Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu giúp Hiệu trưởng trong quản lý, giáo dục và chăm sóc sức khỏe, đồng thời là đơn vị tổ chức thực hiện các biện pháp chăm sóc, giáo dục và bảo vệ sức khỏe cho học sinh, sinh viên, nhà giáo, cán bộ và nhân viên trong trường.

LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ

1. BS. Nguyễn Thị Xinh – Nguyên Trưởng trạm

2. BS. Trần Xuân Bắc – Trưởng trạm

34. VIỆN ĐÀO TẠO MỞ VÀ NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN

Tiền thân của Viện Đào tạo mở và Nghiên cứu phát triển là Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ Bình Dương được thành lập vào ngày 01/01/2008 theo Quyết định,số 275/2007/QĐ-ĐHBD ngày 17/12/2007, Tiến sĩ Cao Việt Hiếu làm Giám đốc trung tâm.

Từ năm 2008 đến nay, Viện Đào tạo mở và Nghiên cứu phát triển thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số 02/2008/ĐK-KHCN do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương cấp ngày 31/7/2008 và theo quy định của Trường Đại học Bình Dương tại Quyết định số 164/2008/QĐ-ĐHBD ngày 26/6/2008 về việc thành lập Viện Đào tạo và Nghiên cứu chiến lược, sau đổi tên thành Viện Đào tạo mở và Nghiên cứu phát triển theo Quyết định số 241/QĐ-ĐHBD ngày 05/9/2008.

Qua quá trình hoạt động, Viện Đào tạo mở và Nghiên cứu phát triển đã tiếp nhận quản lý thêm một số cơ sở do Trường Đại học Bình Dương chuyển giao, cụ thể:

Năm 2009, Trường Đại học Bình Dương chuyển các lớp đào tạo ngắn hạn về Viện Đào tạo mở và Nghiên cứu phát triển quản lý theo Quyết định số 263/QĐ-ĐHBD, ngày 15/9/2009.

Năm 2010, Trường Đại học Bình Dương chuyển các ngành đào tạo liên thông và trung cấp chuyên nghiệp về Viện Đào tạo mở và Nghiên cứu phát triển quản lý theo Quyết định số 342/QĐ-ĐHBD, ngày 03/9/2010 và thành lập Trung tâm Anh ngữ và Trung tâm Hàn Quốc học trực thuộc Viện theo Quyết định số 244/QĐ-ĐHBD, ngày 27/7/2010.

Năm 2016, Trường Đại học Bình Dương chuyển Trung tâm Sejong Bình Dương về Viện Đào tạo mở và Nghiên cứu phát triển quản lý theo Quyết định số 398/QĐ-ĐHBD, ngày 30/8/2016.

Ngoài ra, Viện Đào tạo mở và Nghiên cứu phát triển đã được Sở Giáo dục và Đào tạo cấp Giấy chứng nhận hoạt động dịch vụ tư vấn du học tại Quyết định số 1664/QĐ- SGdĐt, ngày 06/6/2014.

LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ

1. TS. Cao Việt Hiếu

2. Trương Quốc Khanh

3. ThS. Đỗ Đoan Trang

4. ThS.Võ Đăng Nguyễn

5. Trần Kim Sang

6. ThS. Đỗ Đoan Trang

Chức năng, nhiệm vụ:

Chức năng

Viện là tổ chức khoa học công nghệ trực thuộc Trường Đại học Bình Dương, giúp Trường Đại học Bình Dương, thực hiện nghiên cứu khoa học, công nghệ, giáo dục, đào tạo và phát triển cộng đồng trong các lĩnh vực cụ thể sau:

 • Kinh doanh và quản trị kinh doanh: Tư vấn kế toán, tài chính, tư vấn du học, khai báo thuế, lập trình và cài đặt phần mềm;
 • Khoa học giáo dục nói chung: Tổ chức đào tạo (đào tạo ngoại ngữ, tin học, các khóa đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn, các lớp kỹ năng mềm);
 • Địa lý kinh tế và văn hóa, khoa học môi trường – các khía cạnh xã hội;
 • Nghiên cứu chung về ngôn ngữ: Biên dịch, phiên dịch;
 • Dịch vụ đánh giá công nghệ và dịch vụ giám định công nghệ;
 • Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và giáo dục, đào tạo thuộc lĩnh vực đăng ký.

Nhiệm vụ

 • Tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, kết hợp đào tạo với nghiên cứu khoa học và sản xuất, dịch vụ khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật.
 • Tham gia giải quyết những vấn đề khoa học và công nghệ do yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, an ninh, quốc phòng của đất nước đặt ra; kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học và sản xuất, dịch vụ khoa học và công nghệ.
 • Tham gia thực hiện xã hội hoá các hoạt động khoa học, công nghệ trong các lĩnh vực ngôn ngữ, văn hoá xã hội, kinh doanh và quản trị kinh doanh, khoa học môi trường, khoa học giáo dục.
 • Tổ chức đào tạo, hợp tác đào tạo với cơ sở đào tạo trong nước và nước ngoài về lĩnh vực khoa học giáo dục, ngôn ngữ, văn hoá xã hội. Việc tổ chức đào tạo, hợp tác đào tạo thực hiện theo quy định của pháp luật.
 • Thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ: tư vấn kế toán, tài chính; biên dịch; dịch thuật; tư vấn du học; tư vấn các vấn đề văn hóa, xã hội; đánh giá, giám định công nghệ.
 • Giám sát độc lập các đề tài, dự án khoa học, công nghệ trong lĩnh vực ngôn ngữ, kinh doanh và quản trị kinh doanh, khoa học giáo dục và văn hoá xã hội.
 • Chuyển giao công nghệ từ các kết quả nghiên cứu.
 • Hợp tác trong nước và nước ngoài các lĩnh vực được phép hoạt động.

Hợp tác trong nước và nước ngoài các lĩnh vực được phép hoạt động.

35. VIỆN NHỮNG VẤN ĐỀ GIÁO DỤC

Vấn đề giáo dục là những vấn đề xã hội quan tâm, đặc biệt là những thầy cô tâm huyết với nền giáo dục luôn trăn trở và có nhiều ý tưởng mong muốn góp phần xây dựng và phát triển giáo dục. Đại học Bình Dương trải qua 20 năm hình thành và phát triển đã huy tụ được nhiều thầy cô, các nhà khoa học, nhà quản lý trong và ngoài nước đã đang đóng góp nhiều ý kiến quý báu, nhiều ý tưởng về giáo dục rất cần nghiên cứu phân tích, hệ thống. Nhiều ý kiến của quý thầy cô và các nhà quản lý giáo dục sẵn sàng tham gia cùng nhà trường các chương trình nghiên cứu những vấn đề đang được xã hội quan tâm, nhằm góp phần xây dựng nền giáo dục của mọi người, vì mọi người, cho mọi người.

Vì vậy, ngày 14 tháng 7 năm 2016, Hiệu trưởng Trường Đại học Bình Dương đã ban hành Quyết định số 322/QĐ-ĐHBD về việc thành lập Viện Những vấn đề về Giáo dục, GS.VS. Cao Văn Phường – Hiệu trưởng Đại học Bình Dương kiêm nhiệm Viện trưởng.

HỘI ĐỒNG CỐ VẤN

1   GS.TS. Trần Hồng Quân
2 GS.VS. Phạm Minh Hạc
3 GS.VS. Đào Trọng Thi
4 TS. Nguyễn Hoa Thịnh

TỔ CHỨC BỘ MÁY

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
1 GS.VS. Cao Văn Phường CT. HĐQT kiêm Viện trưởng
2 PGS.TS. Bùi Thế Cường Phó Viện trưởng TT
3 PGS.TS. Nguyễn Văn Út Phó Viện trưởng
4 TS.NGND. Thái Văn Long Phó Viện trưởng
Các Ủy viên và cộng tác viên

Những vấn đề đã nghiên cứu và xuất bản:

 1. Xây dựng nền giáo dục mở trên quan điểm Hồ Chí Minh;
 2. Xây dựng nền giáo dục mở, mở để học, học để mở, để trở thành công dân có trách nhiệm trong thế giới mở – Tạp chí Giáo dục & Xã hội, số tháng 9/2016;
 3. Luận bàn về Xây dựng nền giáo dục mở trên nền tảng Học – Hỏi – Hiểu – Hành – Tạp chí Giáo dục & Xã hội, số tháng 11/2015;
 4. Xây dựng nền giáo dục mở của mọi người, vì mọi người, cho mọi người – Tạp chí Trí tuệ số 59/2011;
 5. Giáo dục Đại học cần có Luật Giáo dục phù hợp để phát triển ổn định – Báo Giáo dục và Thời đại, ngày 08/3/2012, số 48, năm thứ 54;
 6. Phát huy Vị thế Văn hóa – Văn hóa Dân tộc để xây dựng nền giáo dục mở – Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, tháng 8/2009;
 7. Đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động giáo dục, khoa học công nghệ của Trường Đại học Bình Dương góp phần xây dựng nền giáo dục mở;
 8. Các trường Đại học Cao đẳng ngoài công lập góp phần xây dựng nền giáo dục mở bằng con đường xã hội hóa giáo dục đang gặp phải những trở ngại cần được tháo gỡ – Tạp chí Giáo dục & Xã hội, số tháng 9/2013;
 9. Triết lý Giáo dục của Trường Đại học Bình Dương thiết thực rèn luyện kỹ năng sống cho sinh viên – Tạp chí Giáo dục & Xã hội, số tháng 11/2015;
 10. Cần thay đổi cơ chế quản trị để Việt Nam sớm có được các trường đại học đa lĩnh vực đích thực – Tạp chí Giáo dục & Xã hội, số tháng 01/2017.

PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG – CÀ MAU

Phân hiệu Đại học Bình Dương – Cà Mau được thành lập ngày 12/3/2013, theo Quyết định số 989/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 12/3/2013 về việc thành lập Phân hiệu Trường Đại học Bình Dương tại Cà Mau.

Phân hiệu Trường Đại học Bình Dương tại Cà Mau thực hiện các nhiệm vụ theo sự điều hành của Hiệu trưởng Trường Đại học Bình Dương về các hoạt động của Phân hiệu, báo cáo Hiệu trưởng Trường Đại học Bình Dương về các hoạt động của Phân hiệu, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về các hoạt động liên quan đến thẩm quyền quản lý của địa phương.

Chức năng nhiệm vụ:

Phân hiệu Trường Đại học Bình Dương tại Cà Mau thuộc cơ cấu tổ chức và chịu sự quản lý, điều hành của Trường Đại học Bình Dương. Phân hiệu Trường Đại học Bình Dương tại Cà Mau không có tư cách pháp nhân độc lập, chịu sự quản lý của UBND tỉnh Cà Mau.

LÃNH ĐẠO PHÂN HIỆU

1  TS. Cao Việt Hiếu Phân Hiệu trưởng
2 ThS. NSUT. Đoàn Thị Bẩy Phân Hiệu phó
3 ThS. Đinh Chí Hiếu Phân Hiệu phó

TỔ CHỨC BỘ MÁY

1 ThS. Nguyễn Thị Thanh Thúy  Phó Trưởng phòng Hành chính
2 ThS. Quách Trường Xuân  Phó Trưởng phòng Đào tạo – Khảo thí
3 Bà Châu Thị Hồng  Quyền Trưởng phòng Kế toán
4 Ông Trần Văn Lượng  Chánh thanh tra
5 Ông Nguyễn Văn Đẫm  Phó Trưởng phòng Phát triển thị trường
6 ThS. Trịnh Huỳnh An  Quyền Trưởng phòng CTSV – Đoàn thể, Phó Bí thư Đoàn trường
7 ThS. Nguyễn Thị Thanh Thúy  Giám đốc Trung tâm Ngoài ngữ – Tin học E-Sky