ĐẢNG ỦY ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG

6939

Đảng bộ Trường Đại học Bình Dương là một đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bình Dương, gồm có 3 chi bộ trực thuộc: Chi bộ 1, Chi bộ 2 và Chi bộ 3, bao gồm: 73 đảng viên sinh hoạt.

Ông Cao Việt Hưng

Phó Hiệu trưởng – Bí thư Đảng Ủy

Đảng bộ nhà trường hoạt động đồng bộ và hiệu quả. Trong từng nhiệm kỳ, Đảng ủy đã xây dựng và ban hành quy chế làm việc của Ban Chấp hành. Đảng ủy Nhà trường luôn làm tốt công tác lãnh đạo, chi đã, đánh giá những mặt mạnh và tồn tại, chỉ ra các nguyên nhân yếu kém, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tiếp theo, đề ra nhiều giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi những hoạt động của nhà trường.

Đảng ủy Nhà trường nhiều năm được Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bình Dương công nhận là tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong sạch vững mạnh và các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở cũng nhận được sự khen thưởng của Tỉnh ủy Bình Dương.

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG ỦY NHIỆM KỲ 2015 – 2020

1. Đ/c Cao Việt Hưng – Bí thư Đảng ủy

2. Đ/c Nguyễn Văn Thành – Phó Bí thư Đảng ủy

3. Đ/c Lê Kim Thảo – Ủy viên thường vụ – Trưởng ban UB Kiểm tra ĐU

4. Đ/c Nguyễn Ngọc Chiến – Ủy viên BCH – Thành viên UBKT ĐU

5. Đ/c Nguyễn Thị Hoài Nam – Ủy viên BCH – Thành viên UBKT ĐU

6. Đ/c Nguyễn Việt Thu – Ủy viên BCH

7. Đ/c Phan Thị Kiều Tiên – Ủy viên BCH

8. Đ/c Đỗ Quốc Dũng – Ủy viên BCH

9. Đ/c Nguyễn Thị Thu Sương – Ủy viên BCH – Thư ký ĐU

Vào lúc 14h ngày 03/8/2017 tại Phòng họp Khu A, Trường Đại học Bình Dương đã diễn ra Lễ Kết nạp đảng viên mới cho đồng chí Nguyễn Minh Tùng – Phó Trưởng phòng Đào tạo.

Trường Đại học Bình Dương long trọng diễn ra Đại hội Chi bộ 1, lần V, nhiệm kỳ 2017 – 2020.