Giới thiệu về Viện Dược học

15295

a. Thông tin liên lạc: Email: vienduochoc@bdu.edu.vn

b. Lịch sử hình thành: Viện Dược học thuộc Trường Đại học Bình Dương thành lập theo QĐ số 1218/QĐ-ĐHBD ban hành ngày 26tháng 7năm 2023.

c. Chức năng nhiệm vụ

– Chức năng: Đào tạo Dược sĩ có đạo đức tốt, có kiến thức khoa học cơ bản về dược học cơ sở vững chắc, có kiến thức và kỹ năng chuyên môn cơ bản để hướng dẫn người bệnh hoặc nhân dân sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả; sản xuất, quản lý và cung ứng thuốc tốt; có khả năng tự học vươn lên góp phần đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

– Nhiệm vụ:

+ Mở rộng quy mô đa dạng hóa các loại hình đào tạo nhằm đáp ứng và thỏa mãn nhu cầu nguyện vọng của người học và nhu cầu sử dụng lao độngcủa xã hội.

+ Hợp tác, liên kết đào tạo với các doanh nghiệp, các trường Đại học, Cao đẳng trong và ngoài nước

d. Chuyên ngành đào tạo: Cung ứng và quản lý thuốc, Phát triển và sản xuất thuốc.

e. Bộ máy tổ chức

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ GHI CHÚ
1 GS.TS Phạm Văn Tất Viện Trưởng

 

* Giới thiệu các bộ môn:

  • Hóa Đại cương – vô cơ và Hóa lý

– Các môn học/học phần liên quan: Hóa đại cương & vô cơ; Hóa lý,…

  • Hóa phân tích – Kiểm nghiệm thuốc

– Phụ trách bộ môn:

– Các môn học/học phần liên quan: Hóa phân tích, Kiểm nghiệm thuốc

  • Thực vật – Dược liệu – Dược cổ truyền

– Phụ trách bộ môn: ThS. Lê Thị Phương Anh

– Các môn học/học phần liên quan: Thực vật dược, Nhận thức dược liệu, Dược liệu, Dược cổ truyền

  • Dược lý – Dược lâm sàng

– Phụ trách bộ môn: ThS. Võ Thị Kim Yến

– Các môn học/học phần liên quan: Sinh lý, giải phẩu sinh lý, Bệnh học, Dược động học, Dược lý, Dược lâm sàng, Thông tin thuốc….

  • Hóa hữu cơ – Hóa Dược

– Phụ trách bộ môn: ThS. Bùi Thị Thùy Liên

– Các môn học/học phần liên quan: Hóa dược, Kỹ thuật PTN hóa

  • Bào chế – Công nghiệp dược

– Phụ trách bộ môn: ThS. Trần Thị Bích Hà

– Các môn học/học phần liên quan: Thực hành dược khoa; Bào chế và sinh dược học, Công nghiệp dược, …

  • Quản lý – Kinh tế dược

– Phụ trách bộ môn: DS CK1 Nguyễn Đình Lệ Thanh Tuyền,

– Các môn học/học phần liên quan: Pháp luật đại cương, Pháp chế dược, Kinh tế dược,…

  • Bộ môn Hóa sinh

– Phụ trách bộ môn: DS CK1 Nguyễn Thị Kim Thúy

– Các môn học/học phần liên quan: Hóa sinh, Hóa sinh lâm sàng, Độc chất,…