Dự kiến học phí, lệ phí ngành Dược

15282
Stt Hạng mục Số tiền   Ghi chú
1 Học phí 800.000-1.000.000
Tùy theo lý thuyết hay thực hành
  đồng/ 1 tín chỉ  dự kiến 30 triệu/01 năm
2 Lệ phí thi lại 200,000  đồng/môn   
3 Lệ phí ôn tập và thi tốt nghiệp 1,500,000  đồng/sinh viên   
4 Lệ phí làm khóa luận tốt nghiệp 2,500,000   đồng/sinh viên   
5 Lệ phí in bảng điểm 5,000  đồng/học kỳ   
6 Lệ phí chấm phúc khảo tốt nghiệp 200,000  đồng/bài   
7 Lệ phí cấp bằng 350,000 đồng/sinh viên  

Trân trọng./.