fbpx

Với BDU – Nơi làm việc là nhà

Bạn muốn làm việc trong môi trường trẻ trung và đậm chất nhân văn?
Hãy đến với BDU!

Giảng viên - Khoa Dược học - Hạn nộp hồ sơ: 30/6/2019
Chức danh Giảng viên
Hình thức Cơ hữu, toàn thời gian
Đơn vị Khoa Dược
Mô tả công việc Giảng dạy chương trình đào tạo hệ đại học ngành Dược học;

Nghiên cứu khoa học liên quan đến lĩnh vực chuyên môn;

Tham gia các hoạt động phát triển chuyên môn, phát triển chương trình đào tạo, bồi dưỡng năng lực công tác;

Xây dựng mối quan hệ với các trường, cơ quan ban ngành, doanh nghiệp trên địa bàn nhằm đem lại chất lượng đào tạo tốt nhất cho sinh viên trường Đại học Bình Dương;

Phát triển công tác ngoại khóa cho sinh viên;

Yêu cầu Trình độ chuyên môn, chứng chỉ:

  • Trình độ Thạc sĩ/Tiến sĩ/Chuyên khoa I/Chuyên khoa II chuyên ngành Dược học, Hóa dược.
  • Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.
Nộp hồ sơ Hồ sơ gồm:

1. Thư ứng tuyển;

2. Sơ yếu lý lịch có dán ảnh 4×6;

3. Lý lịch khoa học theo mẫu ban hành theo Thông tư 22/2017/TT-BGDĐT);

4. Bằng cấp, bảng điểm sao y bản chính;

5. Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm sao y bản chính;

6. CMND, Hộ khẩu sao y bản chính;

7. Phiếu khám sức khỏe;

8. Phiếu thông tin ứng viên (mẫu đính kèm);

9. Giấy giới thiệu (nếu có).

Ứng viên quan tâm vui lòng nộp hồ sơ qua email:tchc@bdu.edu.vn hoặc gởi qua đường bưu điện đến địa chỉ: Phòng Tổ chức Hành chính – Trường Đại học Bình Dương, 504 Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, Tp.TDM tỉnh Bình Dương.

Số điện thoại: 0274.3820833

Hạn nộp hồ sơ 30/6/2019
Giảng viên - Khoa Ngoại Ngữ - Hạn nộp hồ sơ: 30/6/2019
Chức danh Giảng viên
Hình thức Cơ hữu, toàn thời gian
Đơn vị Khoa Ngoại ngữ
Mô tả công việc Giảng dạy chương trình đào tạo hệ đại học ngành ngôn ngữ Anh;

Nghiên cứu khoa học liên quan đến lĩnh vực chuyên môn;

Tham gia các hoạt động phát triển chuyên môn, phát triển chương trình đào tạo, bồi dưỡng năng lực công tác;

Xây dựng mối quan hệ với các trường, cơ quan ban ngành, doanh nghiệp trên địa bàn nhằm đem lại chất lượng đào tạo tốt nhất cho sinh viên trường Đại học Bình Dương;

Phát triển công tác ngoại khóa cho sinh viên;

Yêu cầu Trình độ chuyên môn, chứng chỉ:

  • Trình độ Thạc sĩ/Tiến sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, Sư phạm tiếng Anh.
  • Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.
Nộp hồ sơ Hồ sơ gồm:

1. Thư ứng tuyển;

2. Sơ yếu lý lịch có dán ảnh 4×6;

3. Lý lịch khoa học theo mẫu ban hành theo Thông tư 22/2017/TT-BGDĐT);

4. Bằng cấp, bảng điểm sao y bản chính;

5. Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm sao y bản chính;

6. CMND, Hộ khẩu sao y bản chính;

7. Phiếu khám sức khỏe;

8. Phiếu thông tin ứng viên (mẫu đính kèm);

9. Giấy giới thiệu (nếu có).

Ứng viên quan tâm vui lòng nộp hồ sơ qua email:tchc@bdu.edu.vn hoặc gởi qua đường bưu điện đến địa chỉ: Phòng Tổ chức Hành chính – Trường Đại học Bình Dương, 504 Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, Tp.TDM tỉnh Bình Dương.

Số điện thoại: 0274.3820833

Hạn nộp hồ sơ 30/6/2019
Giảng viên - Khoa Luật học - Hạn nộp hồ sơ: 30/6/2019
Chức danh Giảng viên
Hình thức Cơ hữu, toàn thời gian
Đơn vị Khoa Luật học
Mô tả công việc Giảng dạy chương trình đào tạo hệ đại học ngành Luật;

Nghiên cứu khoa học liên quan đến lĩnh vực chuyên môn;

Tham gia các hoạt động phát triển chuyên môn, phát triển chương trình đào tạo, bồi dưỡng năng lực công tác;

Xây dựng mối quan hệ với các trường, cơ quan ban ngành, doanh nghiệp trên địa bàn nhằm đem lại chất lượng đào tạo tốt nhất cho sinh viên trường Đại học Bình Dương;

Phát triển công tác ngoại khóa cho sinh viên;

Yêu cầu Trình độ chuyên môn, chứng chỉ:

  • Trình độ Thạc sĩ/Tiến sĩ chuyên ngành Luật học, Luật Kinh tế, Luật Hành chính, Luật Dân sự, Luật Hình sự, Luật Thanh tra, Luật quốc tế, Luật tố tụng.
  • Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.
Nộp hồ sơ Hồ sơ gồm:

1. Thư ứng tuyển;

2. Sơ yếu lý lịch có dán ảnh 4×6;

3. Lý lịch khoa học theo mẫu ban hành theo Thông tư 22/2017/TT-BGDĐT);

4. Bằng cấp, bảng điểm sao y bản chính;

5. Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm sao y bản chính;

6. CMND, Hộ khẩu sao y bản chính;

7. Phiếu khám sức khỏe;

8. Phiếu thông tin ứng viên (mẫu đính kèm);

9. Giấy giới thiệu (nếu có).

Ứng viên quan tâm vui lòng nộp hồ sơ qua email:tchc@bdu.edu.vn hoặc gởi qua đường bưu điện đến địa chỉ: Phòng Tổ chức Hành chính – Trường Đại học Bình Dương, 504 Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, Tp.TDM tỉnh Bình Dương.

Số điện thoại: 0274.3820833

Hạn nộp hồ sơ 30/6/2019
Giảng viên - Khoa Công nghệ Thông tin - Hạn nộp hồ sơ: 30/6/2019
Chức danh Giảng viên
Hình thức Cơ hữu, toàn thời gian
Đơn vị Khoa Công nghệ Thông tin
Mô tả công việc Giảng dạy chương trình đào tạo hệ đại học ngành công nghệ thông tin;

Nghiên cứu khoa học liên quan đến lĩnh vực chuyên môn;

Tham gia các hoạt động phát triển chuyên môn, phát triển chương trình đào tạo, bồi dưỡng năng lực công tác;

Xây dựng mối quan hệ với các trường, cơ quan ban ngành, doanh nghiệp trên địa bàn nhằm đem lại chất lượng đào tạo tốt nhất cho sinh viên trường Đại học Bình Dương;

Phát triển công tác ngoại khóa cho sinh viên;

Yêu cầu Trình độ chuyên môn, chứng chỉ:

  • Trình độ Thạc sĩ/Tiến sĩ chuyên ngành Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu, Kỹ thuật phần mềm, Hệ thống thông tin, Kỹ thuật máy tính, Công nghệ kỹ thuật máy tính, An toàn thông tin
  • Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.
Nộp hồ sơ Hồ sơ gồm:

1. Thư ứng tuyển;

2. Sơ yếu lý lịch có dán ảnh 4×6;

3. Lý lịch khoa học theo mẫu ban hành theo Thông tư 22/2017/TT-BGDĐT);

4. Bằng cấp, bảng điểm sao y bản chính;

5. Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm sao y bản chính;

6. CMND, Hộ khẩu sao y bản chính;

7. Phiếu khám sức khỏe;

8. Phiếu thông tin ứng viên (mẫu đính kèm);

9. Giấy giới thiệu (nếu có).

Ứng viên quan tâm vui lòng nộp hồ sơ qua email:tchc@bdu.edu.vn hoặc gởi qua đường bưu điện đến địa chỉ: Phòng Tổ chức Hành chính – Trường Đại học Bình Dương, 504 Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, Tp.TDM tỉnh Bình Dương.

Số điện thoại: 0274.3820833

Hạn nộp hồ sơ 30/6/2019
Giảng viên - Khoa Kinh tế - Hạn nộp hồ sơ: 30/6/2019
Chức danh Giảng viên
Hình thức Cơ hữu, toàn thời gian
Đơn vị Khoa Kinh tế
Mô tả công việc Giảng dạy chương trình đào tạo hệ đại học khối ngành kinh tế: Tài chính Ngân hàng, Kế toán, Quản trị Kinh doanh.

Nghiên cứu khoa học liên quan đến lĩnh vực chuyên môn;

Tham gia các hoạt động phát triển chuyên môn, phát triển chương trình đào tạo, bồi dưỡng năng lực công tác;

Xây dựng mối quan hệ với các trường, cơ quan ban ngành, doanh nghiệp trên địa bàn nhằm đem lại chất lượng đào tạo tốt nhất cho sinh viên trường Đại học Bình Dương;

Phát triển công tác ngoại khóa cho sinh viên;

Yêu cầu Trình độ chuyên môn, chứng chỉ:

  • Trình độ Thạc sĩ/Tiến sĩ chuyên ngành Tài chính Ngân hàng, Kế toán, Quản trị Kinh doanh (riêng chuyên ngành Quản trị Kinh doanh tuyển trình độ Tiến sĩ trở lên).
  • Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.
Nộp hồ sơ Hồ sơ gồm:

1. Thư ứng tuyển;

2. Sơ yếu lý lịch có dán ảnh 4×6;

3. Lý lịch khoa học theo mẫu ban hành theo Thông tư 22/2017/TT-BGDĐT);

4. Bằng cấp, bảng điểm sao y bản chính;

5. Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm sao y bản chính;

6. CMND, Hộ khẩu sao y bản chính;

7. Phiếu khám sức khỏe;

8. Phiếu thông tin ứng viên (mẫu đính kèm);

9. Giấy giới thiệu (nếu có).

Ứng viên quan tâm vui lòng nộp hồ sơ qua email:tchc@bdu.edu.vn hoặc gởi qua đường bưu điện đến địa chỉ: Phòng Tổ chức Hành chính – Trường Đại học Bình Dương, 504 Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, Tp.TDM tỉnh Bình Dương.

Số điện thoại: 0274.3820833

Hạn nộp hồ sơ 30/6/2019
Hiện chưa có thông tin tuyển dụng Giảng viên thỉnh giảng
Nhân viên kỹ thuật khoa Công nghệ Sinh học - Hạn nộp hồ sơ: 30/6/2019
Chức danh Nhân viên kỹ thuật
Hình thức Cơ hữu, toàn thời gian
Đơn vị Khoa Công nghệ sinh học
Mô tả công việc – Quản lý phòng thí nghiệm nuôi cấy mô.

– Thực hiện các công đoạn trong quy trình nhân giống cây bằng phương pháp nuôi cấy mô.

– Chuẩn bị dụng cụ, pha chế môi trường, chuẩn bị môi trường nuôi cấy.

– Cấy truyền, cấy ria, cấy trải, cấy đổ hộp thạch.

– Vào mẫu, bố trí thí nghiệm.

– Giữ giống, nhân giống sản xuất/ thương mại (nếu có).

– Chuẩn bị đất trồng, ra cây, chăm sóc cây ngoài vườn ươm.

– Giảng dạy lý thuyết và thực hành nuôi cấy mô.

Yêu cầu Trình độ chuyên môn, chứng chỉ:

– Trình độ Thạc sĩ trở lên.

– Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

Kinh nghiệm: 01 năm trở lên trong công tác quản lý phòng thí nghiệm hoặc thực hành nuôi cấy mô.

Thu nhập Thỏa thuận
Hồ sơ 1. Thư ứng tuyển;

2. Sơ yếu lý lịch có dán ảnh 4×6;

3. Lý lịch khoa học theo mẫu ban hành theo Thông tư 22/2017/TT-BGDĐT);

4. Bằng cấp, bảng điểm sao y bản chính;

5. Bản sao chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm;

6. CMND, Hộ khẩu sao y bản chính;

7. Phiếu khám sức khỏe;

8. Phiếu thông tin ứng viên (mẫu đính kèm);

9. Giấy giới thiệu (nếu có).

Ứng viên quan tâm vui lòng nộp hồ sơ qua email:tchc@bdu.edu.vn hoặc gởi qua đường bưu điện đến địa chỉ: Phòng Tổ chức Hành chính – Trường Đại học Bình Dương, 504 Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, Tp.TDM tỉnh Bình Dương.

Số điện thoại: 0274.3820833

Hạn nộp hồ sơ 30/6/2019
Nhân viên Thông tin – Truyền thông - Hạn nộp hồ sơ: 30/6/2019
Chức danh Nhân viên
Hình thức Cơ hữu, toàn thời gian
Đơn vị Phòng Công tác Sinh viên và Các đoàn thể
Mô tả công việc – Lập kế hoạch Truyền thông – Marketing tổng quát và chi tiết.

– Viết thông điệp truyền thông (bài PR).

– Viết tin bài giới thiệu và quảng bá thường xuyên các hoạt động của sinh viên, giảng viên, CBNV và, các đơn vị trong trường và nhà trường đăng website ít nhất 01 bài/tuần.

– Cập nhật, tổng hợp thông tin, hình ảnh hoạt động của sinh viên, giảng viên, cán bộ nhân viên và nhà trường trên website.

– Theo dõi và cập nhật thông tin quảng bá qua các kênh truyền thông.

– Triển khai các chương trình quảng cáo, tiếp thị và hoạt động quảng bá của Nhà trường.

– Duy trì, thiết lập mối quan hệ với cơ quan báo, đài,…

– Liên hệ và booking phương tiện truyền thông.

– Phối hợp với bộ phận thiết kế để thiết kế thông điệp và hình ảnh truyền thông.

– Thực hiện công việc khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu, Trưởng phòng CTSV&CĐT.

–  Lập kế hoạch và báo cáo các công việc theo tuần/tháng/quý.

Yêu cầu Trình độ chuyên môn, chứng chỉ:

– Trình độ Cử nhân trở lên chuyên ngành truyền thông, báo chí.

Kinh nghiệm: Ít nhất 01 năm trong công tác truyền thông.

Thu nhập Thỏa thuận
Hồ sơ 1. Thư ứng tuyển;

2. Sơ yếu lý lịch có dán ảnh 4×6;

3. Lý lịch khoa học theo mẫu ban hành theo Thông tư 22/2017/TT-BGDĐT);

4. Bằng cấp, bảng điểm sao y bản chính;

5. CMND, Hộ khẩu sao y bản chính;

6. Phiếu khám sức khỏe;

7. Phiếu thông tin ứng viên (mẫu đính kèm);

8. Giấy giới thiệu (nếu có).

Ứng viên quan tâm vui lòng nộp hồ sơ qua email:tchc@bdu.edu.vn hoặc gởi qua đường bưu điện đến địa chỉ: Phòng Tổ chức Hành chính – Trường Đại học Bình Dương, 504 Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, Tp.TDM tỉnh Bình Dương.

Số điện thoại: 0274.3820833

Hạn nộp hồ sơ 30/6/2019
0274 730 3399