fbpx

Với BDU – Nơi làm việc là nhà

Bạn muốn làm việc trong môi trường trẻ trung và đậm chất nhân văn?
Hãy đến với BDU!

Giảng viên - Khoa Điện – Điện tử - Hạn nộp hồ sơ: 30/12/2019
Chức danh Giảng viên
Hình thức Cơ hữu, toàn thời gian
Đơn vị Khoa Điện – Điện tử
Mô tả công việc
 • Giảng dạy chương trình đào tạo hệ đại học ngành Điện – Điện tử;
 • Nghiên cứu khoa học liên quan đến lĩnh vực chuyên môn;
 • Tham gia các hoạt động phát triển chuyên môn, phát triển chương trình đào tạo, bồi dưỡng năng lực công tác;
 • Xây dựng mối quan hệ với các trường, cơ quan ban ngành, doanh nghiệp trên địa bàn nhằm đem lại chất lượng đào tạo tốt nhất cho sinh viên trường Đại học Bình Dương;
 • Phát triển công tác ngoại khóa cho sinh viên;
Yêu cầu Trình độ chuyên môn, chứng chỉ:

 • Trình độ Cử nhân/Thạc sĩ/Tiến sĩ chuyên ngành Cơ Điện tử;
 • Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.
Nộp hồ sơ Hồ sơ gồm:

 1. Thư ứng tuyển;
 2. Sơ yếu lý lịch có dán ảnh 4×6;
 3. Lý lịch khoa học theo mẫu ban hành theo Thông tư 22/2017/TT-BGDĐT);
 4. Bằng cấp, bảng điểm sao y bản chính;
 5. Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm sao y bản chính;
 6. CMND, Hộ khẩu sao y bản chính;
 7. Phiếu khám sức khỏe;
 8. Phiếu thông tin ứng viên mẫu đính kèm;

Ứng viên quan tâm vui lòng nộp hồ sơ qua email:tchc@bdu.edu.vn hoặc gởi qua đường bưu điện đến địa chỉ: Phòng Tổ chức Hành chính – Trường Đại học Bình Dương, 504 Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, Tp.TDM tỉnh Bình Dương.Số điện thoại: 0274.3820833

Hạn nộp hồ sơ 30/12/2019
Giảng viên - Khoa Ngoại Ngữ - Hạn nộp hồ sơ: 30/12/2019
Chức danh Giảng viên
Hình thức Cơ hữu, toàn thời gian
Đơn vị Khoa Ngoại ngữ
Mô tả công việc
 • Giảng dạy chương trình đào tạo hệ đại học ngành ngôn ngữ Anh;
 • Nghiên cứu khoa học liên quan đến lĩnh vực chuyên môn;
 • Tham gia các hoạt động phát triển chuyên môn, phát triển chương trình đào tạo, bồi dưỡng năng lực công tác;
 • Xây dựng mối quan hệ với các trường, cơ quan ban ngành, doanh nghiệp trên địa bàn nhằm đem lại chất lượng đào tạo tốt nhất cho sinh viên trường Đại học Bình Dương;
 • Phát triển công tác ngoại khóa cho sinh viên;
Yêu cầu Trình độ chuyên môn, chứng chỉ:

 • Trình độ Thạc sĩ/Tiến sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, Sư phạm tiếng Anh.
 • Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.
Nộp hồ sơ Hồ sơ gồm:

 1. Thư ứng tuyển;
 2. Sơ yếu lý lịch có dán ảnh 4×6;
 3. Lý lịch khoa học theo mẫu ban hành theo Thông tư 22/2017/TT-BGDĐT);
 4. Bằng cấp, bảng điểm sao y bản chính;
 5. Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm sao y bản chính;
 6. CMND, Hộ khẩu sao y bản chính;
 7. Phiếu khám sức khỏe;
 8. Phiếu thông tin ứng viên (mẫu đính kèm);

Ứng viên quan tâm vui lòng nộp hồ sơ qua email:tchc@bdu.edu.vn hoặc gởi qua đường bưu điện đến địa chỉ: Phòng Tổ chức Hành chính – Trường Đại học Bình Dương, 504 Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, Tp.TDM tỉnh Bình Dương.

Số điện thoại: 0274.3820833

Hạn nộp hồ sơ 30/12/2019
Giảng viên - Khoa Luật học - Hạn nộp hồ sơ: 30/12/2019
Chức danh Giảng viên
Hình thức Cơ hữu, toàn thời gian
Đơn vị Khoa Luật học
Mô tả công việc Giảng dạy chương trình đào tạo hệ đại học ngành Luật;

Nghiên cứu khoa học liên quan đến lĩnh vực chuyên môn;

Tham gia các hoạt động phát triển chuyên môn, phát triển chương trình đào tạo, bồi dưỡng năng lực công tác;

Xây dựng mối quan hệ với các trường, cơ quan ban ngành, doanh nghiệp trên địa bàn nhằm đem lại chất lượng đào tạo tốt nhất cho sinh viên trường Đại học Bình Dương;

Phát triển công tác ngoại khóa cho sinh viên;

Yêu cầu Trình độ chuyên môn, chứng chỉ:

 • Trình độ Thạc sĩ/Tiến sĩ chuyên ngành Luật học, Luật Kinh tế, Luật Hành chính, Luật Dân sự, Luật Hình sự, Luật Thanh tra, Luật quốc tế, Luật tố tụng.
 • Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.
Nộp hồ sơ Hồ sơ gồm:

1. Thư ứng tuyển;

2. Sơ yếu lý lịch có dán ảnh 4×6;

3. Lý lịch khoa học theo mẫu ban hành theo Thông tư 22/2017/TT-BGDĐT);

4. Bằng cấp, bảng điểm sao y bản chính;

5. Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm sao y bản chính;

6. CMND, Hộ khẩu sao y bản chính;

7. Phiếu khám sức khỏe;

8. Phiếu thông tin ứng viên (mẫu đính kèm);

9. Giấy giới thiệu (nếu có).

Ứng viên quan tâm vui lòng nộp hồ sơ qua email:tchc@bdu.edu.vn hoặc gởi qua đường bưu điện đến địa chỉ: Phòng Tổ chức Hành chính – Trường Đại học Bình Dương, 504 Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, Tp.TDM tỉnh Bình Dương.

Số điện thoại: 0274.3820833

Hạn nộp hồ sơ 30/12/2019
Giảng viên - Khoa Công nghệ Thông tin, Robot và Trí tuệ nhân tạo (FIRA) - Hạn nộp hồ sơ: 30/12/2019
Chức danh Giảng viên
Hình thức Cơ hữu, toàn thời gian
Đơn vị Khoa Công nghệ Thông tin
Mô tả công việc Giảng dạy chương trình đào tạo hệ đại học ngành công nghệ thông tin;

Nghiên cứu khoa học liên quan đến lĩnh vực chuyên môn;

Tham gia các hoạt động phát triển chuyên môn, phát triển chương trình đào tạo, bồi dưỡng năng lực công tác;

Xây dựng mối quan hệ với các trường, cơ quan ban ngành, doanh nghiệp trên địa bàn nhằm đem lại chất lượng đào tạo tốt nhất cho sinh viên trường Đại học Bình Dương;

Phát triển công tác ngoại khóa cho sinh viên;

Yêu cầu Trình độ chuyên môn, chứng chỉ:

 • Trình độ Thạc sĩ/Tiến sĩ chuyên ngành Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu, Kỹ thuật phần mềm, Hệ thống thông tin, Kỹ thuật máy tính, Công nghệ kỹ thuật máy tính, An toàn thông tin
 • Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.
Nộp hồ sơ Hồ sơ gồm:

1. Thư ứng tuyển;

2. Sơ yếu lý lịch có dán ảnh 4×6;

3. Lý lịch khoa học theo mẫu ban hành theo Thông tư 22/2017/TT-BGDĐT);

4. Bằng cấp, bảng điểm sao y bản chính;

5. Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm sao y bản chính;

6. CMND, Hộ khẩu sao y bản chính;

7. Phiếu khám sức khỏe;

8. Phiếu thông tin ứng viên (mẫu đính kèm);

9. Giấy giới thiệu (nếu có).

Ứng viên quan tâm vui lòng nộp hồ sơ qua email:tchc@bdu.edu.vn hoặc gởi qua đường bưu điện đến địa chỉ: Phòng Tổ chức Hành chính – Trường Đại học Bình Dương, 504 Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, Tp.TDM tỉnh Bình Dương.

Số điện thoại: 0274.3820833

Hạn nộp hồ sơ 30/12/2019
Giảng viên - Khoa Kinh tế - Hạn nộp hồ sơ: 30/12/2019
Chức danh Giảng viên
Hình thức Cơ hữu, toàn thời gian
Đơn vị Khoa Kinh tế
Mô tả công việc
 • Giảng dạy chương trình đào tạo hệ đại học khối ngành kinh tế: Tài chính Ngân hàng, Kế toán, Quản trị Kinh doanh;
 • Nghiên cứu khoa học liên quan đến lĩnh vực chuyên môn;
 • Tham gia các hoạt động phát triển chuyên môn, phát triển chương trình đào tạo, bồi dưỡng năng lực công tác;
 • Xây dựng mối quan hệ với các trường, cơ quan ban ngành, doanh nghiệp trên địa bàn nhằm đem lại chất lượng đào tạo tốt nhất cho sinh viên trường Đại học Bình Dương;
 • Phát triển công tác ngoại khóa cho sinh viên;
Yêu cầu Trình độ chuyên môn, chứng chỉ:

 • Trình độ Thạc sĩ/Tiến sĩ chuyên ngành Tài chính Ngân hàng, Kế toán, Quản trị Kinh doanh (riêng chuyên ngành Quản trị Kinh doanh tuyển trình độ Tiến sĩ trở lên).
 • Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.
Nộp hồ sơ Hồ sơ gồm:

 1. Thư ứng tuyển;
 2. Sơ yếu lý lịch có dán ảnh 4×6;
 3. Lý lịch khoa học theo mẫu ban hành theo Thông tư 22/2017/TT-BGDĐT);
 4. Bằng cấp, bảng điểm sao y bản chính;
 5. Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm sao y bản chính;
 6. CMND, Hộ khẩu sao y bản chính;
 7. Phiếu khám sức khỏe;
 8. Phiếu thông tin ứng viên (mẫu đính kèm);

Ứng viên quan tâm vui lòng nộp hồ sơ qua email:tchc@bdu.edu.vn hoặc gởi qua đường bưu điện đến địa chỉ: Phòng Tổ chức Hành chính – Trường Đại học Bình Dương, 504 Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, Tp.TDM tỉnh Bình Dương.

Số điện thoại: 0274.3820833

Hạn nộp hồ sơ 30/12/2019
Giảng viên - Khoa Công nghệ Sinh học (CNSH) - Hạn nộp hồ sơ: 30/12/2019
Chức danh Giảng viên, kỹ thuật viên phụ trách phòng thí nghiệm
Hình thức Cơ hữu, toàn thời gian
Đơn vị Khoa Công nghệ Sinh học (CNSH)
Mô tả công việc
 • Giảng dạy chương trình đào tạo hệ đại học khối ngành công nghệ sinh học: Thực phẩm, Dinh dưỡng, Nuôi cấy mô
 • Nghiên cứu khoa học liên quan đến lĩnh vực chuyên môn;Tham gia các hoạt động phát triển chuyên môn, phát triển chương trình đào tạo, bồi dưỡng năng lực công tác;
 • Xây dựng mối quan hệ với các trường, cơ quan ban ngành, doanh nghiệp trên địa bàn nhằm đem lại chất lượng đào tạo
  tốt nhất cho sinh viên trường Đại học Bình Dương;
 • Phát triển công tác ngoại khóa cho sinh viên;
Yêu cầu Trình độ chuyên môn, chứng chỉ:

 • Trình độ Thạc sĩ/Tiến sĩ chuyên ngành Công nghệ sinh học thực phẩm, Công nghệ sinh học Dinh dưỡng, Nuôi cấy mô (riêng Kỹ thuật viên quản lý Phòng Thí nghiệm Nuôi cấy mô cần phải có kinh nghiệm trong công tác nuôi cấy mô từ 02 năm trở lên), Công nghệ sinh học Y dược, Tin – Sinh học.
 • Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.
Nộp hồ sơ Hồ sơ gồm:

 1. Thư ứng tuyển;
 2. Sơ yếu lý lịch có dán ảnh 4×6;
 3. Lý lịch khoa học theo mẫu ban hành theo Thông tư 22/2017/TT-BGDĐT);
 4. Bằng cấp, bảng điểm sao y bản chính;
 5. Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm sao y bản chính;
 6. CMND, Hộ khẩu sao y bản chính;
 7. Phiếu khám sức khỏe;
 8. Phiếu thông tin ứng viên (mẫu đính kèm);
 9. Giấy giới thiệu (nếu có).

Ứng viên quan tâm vui lòng nộp hồ sơ qua email:tchc@bdu.edu.vn hoặc gởi qua đường bưu điện đến địa chỉ: Phòng Tổ chức Hành chính – Trường Đại học Bình Dương, 504 Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, Tp.TDM tỉnh Bình Dương.

Số điện thoại: 0274.3820833

Hạn nộp hồ sơ 30/12/2019
Giảng viên - Khoa Kiến trúc – Xây dựng - Hạn nộp hồ sơ: 30/12/2019
Chức danh Giảng viên, kỹ thuật viên phụ trách phòng thí nghiệm
Hình thức Cơ hữu, toàn thời gian
Đơn vị Khoa Kiến trúc – Xây dựng
Mô tả công việc
 • Giảng dạy chương trình đào tạo hệ đại học khối ngành kiến trúc
  Nghiên cứu khoa học liên quan đến lĩnh vực chuyên môn;
 • Tham gia các hoạt động phát triển chuyên môn, phát triển chương trình đào tạo, bồi dưỡng năng lực công tác;
 • Xây dựng mối quan hệ với các trường, cơ quan ban ngành, doanh nghiệp trên địa bàn nhằm đem lại chất lượng đào tạo tốt nhất cho sinh viên trường Đại học Bình Dương;
 • Phát triển công tác ngoại khóa cho sinh viên;
Yêu cầu Trình độ chuyên môn, chứng chỉ:

 • Trình độ Thạc sĩ/Tiến sĩ chuyên ngành Kiến trúc.
 • Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.
Nộp hồ sơ Hồ sơ gồm:

 1. Thư ứng tuyển;
 2. Sơ yếu lý lịch có dán ảnh 4×6;
 3. Lý lịch khoa học theo mẫu ban hành theo Thông tư 22/2017/TT-BGDĐT);
 4. Bằng cấp, bảng điểm sao y bản chính;
 5. Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm sao y bản chính;
 6. CMND, Hộ khẩu sao y bản chính;
 7. Phiếu khám sức khỏe;
 8. Phiếu thông tin ứng viên (mẫu đính kèm);
 9. Giấy giới thiệu (nếu có).

Ứng viên quan tâm vui lòng nộp hồ sơ qua email:tchc@bdu.edu.vn hoặc gởi qua đường bưu điện đến địa chỉ: Phòng Tổ chức Hành chính – Trường Đại học Bình Dương, 504 Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, Tp.TDM tỉnh Bình Dương.

Số điện thoại: 0274.3820833

Hạn nộp hồ sơ 30/12/2019
Hiện chưa có thông tin tuyển dụng Giảng viên thỉnh giảng
Nhân viên Cố vấn nghiên cứu khoa học - Phòng Quản lý khoa học & Quan hệ đối ngoại - Hạn nộp hồ sơ: 30/7/2019

Chức danh

Nhân viên

Hình thức

Cơ hữu, toàn thời gian
Đơn vị Phòng Quản lý khoa học & Quan hệ đối ngoại
Mô tả công việc
 1. Xây dựng kế hoạch nghiên cứu, tư vấn, ứng dụng và chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ.
 2. Đầu mối xúc tiến phát triển hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học của phòng và của các đơn vị trong toàn trường. Đẩy mạnh theo hướng nghiên cứu sản phẩm phục vụ nhu cầu sinh hoạt hằng ngày.
 3. Tổ chức, quản lý, theo dõi tiến độ các hoạt động nghiên cứu khoa học trong giảng viên, sinh viên.
 4. Lên ý tưởng tổ chức các cuộc thi nghiên cứu khoa học trong giảng viên, sinh viên và tổ chức các cuộc thi học thuật tại các trường THPT có mối quan hệ với BDU.
 5. Chủ động tìm kiếm, xúc tiến, tiếp nhận, khai thác đề tài nghiên cứu khoa học các cấp nhà nước và liên kết với doanh nghiệp.
 6. Quản lý hệ thống đề tài, các dự án khoa học, các hoạt động có liên quan đến công tác nghiên cứu khoa học do trường quản lý và khai thác.
 7. Thường trực Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của toàn trường.
 8. Đầu mối theo dõi, giám sát, phát triển, quản lý các chương trình, dự án hợp tác quốc tế về đào tạo, nghiên cứu khoa học, tư vấn và chuyển giao công nghệ của trường.
 9. Đầu mối xúc tiến, tìm kiếm, thiết lập các quan hệ quốc tế mới nhằm nâng cao uy tín của trường. Mời chuyên gia nước ngoài đến trao đổi tại trường.
 10. Viết đề cương nghiên cứu, đề xuất dự án để xin tài trợ từ các tổ chức trong nước và các tổ chức phi chính phủ.
 11. Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức và tham gia các cuộc hội thảo, hội nghị khoa học, hội nghị.
 12. Thực hiện một số công việc theo sự phân công của lãnh đạo phòng.
Yêu cầu Trình độ chuyên môn, chứng chỉ:

 • Tối thiểu Tiến sỹ hoặc thạc sỹ có nhiều công trình nghiên cứu.
 • Tiếng anh thông thạo.
 • Ưu tiên tốt nghiệp ở nước ngoài.
 • Chứng chỉ tin học trình độ B trở lên.
 • Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, xử lý và phân tích tình huống
 • Đạo đức: Trung thực, cẩn thận, chịu khó, có tinh thần cầu tiến ham học hỏi.
Mức lương Thỏa thuận
Nộp hồ sơ Hồ sơ gồm:

 1. Thư ứng tuyển;
 2. Sơ yếu lý lịch có dán ảnh 4×6;
 3. Lý lịch khoa học theo mẫu ban hành theo Thông tư 22/2017/TT-BGDĐT);
 4. Bằng cấp, bảng điểm sao y bản chính;
 5. Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm sao y bản chính;
 6. CMND, Hộ khẩu sao y bản chính;
 7. Phiếu khám sức khỏe;
 8. Phiếu thông tin ứng viên (mẫu đính kèm);
 9. Giấy giới thiệu (nếu có).
 • Ứng viên quan tâm vui lòng nộp hồ sơ qua email:tchc@bdu.edu.vn hoặc gởi qua đường bưu điện đến địa chỉ: Phòng Tổ chức Hành chính – Trường Đại học Bình Dương, 504 Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, Tp.TDM tỉnh Bình Dương.
 • Số điện thoại: 0274.3820833
Hạn nộp hồ sơ 30/7/2019
Nhân viên tư vấn du học - Phòng Quản lý khoa học & Quan hệ đối ngoại - Hạn nộp hồ sơ: 30/7/2019

Chức danh

Nhân viên

Hình thức

Cơ hữu, toàn thời gian
Đơn vị Phòng Quản lý khoa học & Quan hệ đối ngoại
Mô tả công việc
 1. Tư vấn du học trực tiếp tại BDU hoặc tư vấn qua điện thoại.
 2. Tìm kiếm, liên hệ đối tác để tổ chức các sự kiện, hội thảo về du học tại trường ĐH Bình Dương và tại các cơ sở liên kết để đạt chỉ tiêu tuyển sinh.
 3. Tham gia các khóa huấn luyện tại các công ty liên kết nhằm nâng cao kỹ năng tư vấn du học.
 4. Liên hệ công ty du học (đối tác của BDU tại TP.HCM) hoàn thành thủ tục VISA cho học viên.
 5. Lập kế hoạch PR, quảng cáo để đạt doanh số theo quy định.
 6. Hoàn thành các KPI theo thỏa thuận.
 7. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của lãnh đạo phòng.
Yêu cầu Trình độ chuyên môn, chứng chỉ:

 • Trình độ Cử nhân trở lên.
 • Chứng chỉ tin học trình độ B trở lên.
 • Tiếng anh thông thạo. TOEIC 550 hoặc IELTS 4.5
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm đi du lịch nước ngoài hoặc du học nước ngoài.
 • Ưu tiên ứng viên từng làm tư vấn du học tại các công ty du học.
 • Có kỹ năng thuyết phục, thuyết trình, kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, xử lý và phân tích tình huống.
 • Ngoại hình ưa nhìn.
 • Đạo đức: Trung thực, cẩn thận, chịu khó, có tinh thần cầu tiến ham học hỏi.
Mức lương Thỏa thuận
Nộp hồ sơ Hồ sơ gồm:

 1. Thư ứng tuyển;
 2. Sơ yếu lý lịch có dán ảnh 4×6;
 3. Lý lịch khoa học theo mẫu ban hành theo Thông tư 22/2017/TT-BGDĐT);
 4. Bằng cấp, bảng điểm sao y bản chính;
 5. Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm sao y bản chính;
 6. CMND, Hộ khẩu sao y bản chính;
 7. Phiếu khám sức khỏe;
 8. Phiếu thông tin ứng viên (mẫu đính kèm);
 9. Giấy giới thiệu (nếu có).
 • Ứng viên quan tâm vui lòng nộp hồ sơ qua email:tchc@bdu.edu.vn hoặc gởi qua đường bưu điện đến địa chỉ: Phòng Tổ chức Hành chính – Trường Đại học Bình Dương, 504 Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, Tp.TDM tỉnh Bình Dương.
 • Số điện thoại: 0274.3820833
Hạn nộp hồ sơ 30/7/2019
Nhân viên đối ngoại - Phòng Quản lý khoa học & Quan hệ đối ngoại - Hạn nộp hồ sơ: 30/7/2019

Chức danh

Nhân viên

Hình thức

Cơ hữu, toàn thời gian
Đơn vị Phòng Quản lý khoa học & Quan hệ đối ngoại
Mô tả công việc
 1. Lập và quản lý chương trình, nội dung, thời gian làm việc của các đoàn nước ngoài đến trường làm việc;
 2. Lưu trữ thông tin, các sổ sách, tài liệu, hồ sơ và MOU, hình ảnh các đoàn khách nước ngoài đúng qui định hiện hành.
 3. Tìm kiếm, phổ biến thông tin các chương trình trao đổi sinh viên ngắn hạn hoặc summer camp; các chương trình học bổng học thạc sỹ, tiến sỹ cho giảng viên, nhân viên và sinh viên trường.
 4. Hướng dẫn sinh viên viết các đề xuất tham gia các chương trình trao đổi học thuật.
 5. Viết các đề xuất xin dự án tài trợ cho các chương trình thanh niên, phối hợp viết các dự án xin tình nguyện viên quốc tế. Làm việc với các tình nguyên viên quốc tế.
 6. Tham gia các buổi sinh hoạt học thuật của các Khoa để báo cáo lãnh đạo.
 7. Phối hợp các khoa để dẫn sinh viên đi du học ngắn hạn hoặc đi học học kỳ hè ở nước ngoài.
 8. Chuẩn bị hậu cần cho công tác tiếp khách của phòng.
 9. Chuẩn bị hậu cần cho các hoạt động hội thảo, hội nghị.
 10. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của lãnh đạo phòng.
Yêu cầu Trình độ chuyên môn, chứng chỉ:

 • Trình độ Cử nhân trở lên, tất cả các chuyên ngành.
 • Chứng chỉ tin học trình độ B trở lên.
 • Tiếng anh lưu loát. TOEIC 600 hoặc IELTS 5.0
 • Ưu tiên ứng viên có từng đi du lịch nước ngoài hoặc du học.
 • Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, xử lý và phân tích tình huống
 • Đạo đức: Trung thực, cẩn thận, chịu khó, có tinh thần cầu tiến ham học hỏi.
 • Ưu tiên Nam
Mức lương Thỏa thuận
Nộp hồ sơ Hồ sơ gồm:

 1. Thư ứng tuyển;
 2. Sơ yếu lý lịch có dán ảnh 4×6;
 3. Lý lịch khoa học theo mẫu ban hành theo Thông tư 22/2017/TT-BGDĐT);
 4. Bằng cấp, bảng điểm sao y bản chính;
 5. Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm sao y bản chính;
 6. CMND, Hộ khẩu sao y bản chính;
 7. Phiếu khám sức khỏe;
 8. Phiếu thông tin ứng viên (mẫu đính kèm);
 9. Giấy giới thiệu (nếu có).
 • Ứng viên quan tâm vui lòng nộp hồ sơ qua email:tchc@bdu.edu.vn hoặc gởi qua đường bưu điện đến địa chỉ: Phòng Tổ chức Hành chính – Trường Đại học Bình Dương, 504 Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, Tp.TDM tỉnh Bình Dương.
 • Số điện thoại: 0274.3820833
Hạn nộp hồ sơ 30/7/2019
Nhân viên văn thư - Phòng Quản lý khoa học & Quan hệ đối ngoại - Hạn nộp hồ sơ: 30/7/2019

Chức danh

Nhân viên

Hình thức

Cơ hữu, toàn thời gian
Đơn vị Phòng Quản lý khoa học & Quan hệ đối ngoại
Mô tả công việc
 • Ghi chép biên bản các cuộc họp giữa lãnh đạo Nhà trường với khách nước ngoài liên quan đến nhiệm vụ của phòng. Soạn thảo nội dung hội đàm và các văn bản về quan hệ quốc tế được giao trình lãnh đạo phòng kiểm tra trước khi Hiệu trưởng ký.
 • Tiếp nhận, soạn thảo, dịch và gửi các tài liệu, thư điện phục vụ cho hoạt động quan hệ quốc tế của trường.
 • Biên tập, dịch thông tin để gửi đăng và kiểm tra nội website tiếng Anh của trường hằng ngày.
 • Tiếp nhận báo cáo về công tác NCKH và HTQT của các đơn vị. Theo dõi tiến độ thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị và báo cáo lãnh đạo phòng.
 • Nhận văn thư từ P. TCHC và đại diện phòng gửi văn thư đến các đơn vị.
 • Hoàn thành báo cáo tuần cho phòng.
 • Trình ký
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của lãnh đạo phòng.
Yêu cầu Trình độ chuyên môn, chứng chỉ:

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tiếng Anh, hoặc tốt nghiệp các ngành khác nhưng trình độ tiếng Anh: TOEIC 750 hoặc IELTS 6.5
 • Không cần kinh nghiệm.§  Kỹ năng: tin học văn phòng
 • Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, xử lý và phân tích tình huống
 • Đạo đức: Trung thực, cẩn thận, chịu khó, có tinh thần cầu tiến ham học hỏi.
Mức lương Thỏa thuận
Nộp hồ sơ Hồ sơ gồm:

 1. Thư ứng tuyển;
 2. Sơ yếu lý lịch có dán ảnh 4×6;
 3. Lý lịch khoa học theo mẫu ban hành theo Thông tư 22/2017/TT-BGDĐT);
 4. Bằng cấp, bảng điểm sao y bản chính;
 5. Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm sao y bản chính;
 6. CMND, Hộ khẩu sao y bản chính;
 7. Phiếu khám sức khỏe;
 8. Phiếu thông tin ứng viên (mẫu đính kèm);
 9. Giấy giới thiệu (nếu có).
 • Ứng viên quan tâm vui lòng nộp hồ sơ qua email:tchc@bdu.edu.vn hoặc gởi qua đường bưu điện đến địa chỉ: Phòng Tổ chức Hành chính – Trường Đại học Bình Dương, 504 Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, Tp.TDM tỉnh Bình Dương.
 • Số điện thoại: 0274.3820833
Hạn nộp hồ sơ 30/7/2019
Nhân viên kỹ thuật - Khoa Công nghệ Sinh học - Hạn nộp hồ sơ: 30/7/2019
Chức danh Nhân viên kỹ thuật
Hình thức Cơ hữu, toàn thời gian
Đơn vị Khoa Công nghệ sinh học
Mô tả công việc – Quản lý phòng thí nghiệm nuôi cấy mô.

– Thực hiện các công đoạn trong quy trình nhân giống cây bằng phương pháp nuôi cấy mô.

– Chuẩn bị dụng cụ, pha chế môi trường, chuẩn bị môi trường nuôi cấy.

– Cấy truyền, cấy ria, cấy trải, cấy đổ hộp thạch.

– Vào mẫu, bố trí thí nghiệm.

– Giữ giống, nhân giống sản xuất/ thương mại (nếu có).

– Chuẩn bị đất trồng, ra cây, chăm sóc cây ngoài vườn ươm.

– Giảng dạy lý thuyết và thực hành nuôi cấy mô.

Yêu cầu Trình độ chuyên môn, chứng chỉ:

– Trình độ Thạc sĩ trở lên.

– Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

Kinh nghiệm: 01 năm trở lên trong công tác quản lý phòng thí nghiệm hoặc thực hành nuôi cấy mô.

Thu nhập Thỏa thuận
Hồ sơ
 1. Thư ứng tuyển;
 2. Sơ yếu lý lịch có dán ảnh 4×6;
 3. Lý lịch khoa học theo mẫu ban hành theo Thông tư 22/2017/TT-BGDĐT);
 4. Bằng cấp, bảng điểm sao y bản chính;
 5. Bản sao chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm;
 6. CMND, Hộ khẩu sao y bản chính;
 7. Phiếu khám sức khỏe;
 8. Phiếu thông tin ứng viên (mẫu đính kèm);
 9. Giấy giới thiệu (nếu có).

Ứng viên quan tâm vui lòng nộp hồ sơ qua email:tchc@bdu.edu.vn hoặc gởi qua đường bưu điện đến địa chỉ: Phòng Tổ chức Hành chính – Trường Đại học Bình Dương, 504 Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, Tp.TDM tỉnh Bình Dương.

Số điện thoại: 0274.3820833

Hạn nộp hồ sơ 30/7/2019
Nhân viên Thông tin – Truyền thông - Hạn nộp hồ sơ: 30/7/2019
Chức danh Nhân viên
Hình thức Cơ hữu, toàn thời gian
Đơn vị Phòng Công tác Sinh viên và Các đoàn thể
Mô tả công việc
 • Lập kế hoạch Truyền thông – Marketing tổng quát và chi tiết.
 • Viết thông điệp truyền thông (bài PR).
 • Viết tin bài giới thiệu và quảng bá thường xuyên các hoạt động của sinh viên, giảng viên, CBNV và, các đơn vị trong trường và nhà trường đăng website ít nhất 01 bài/tuần.
 • Cập nhật, tổng hợp thông tin, hình ảnh hoạt động của sinh viên, giảng viên, cán bộ nhân viên và nhà trường trên website.
 • Theo dõi và cập nhật thông tin quảng bá qua các kênh truyền thông.
 • Triển khai các chương trình quảng cáo, tiếp thị và hoạt động quảng bá của Nhà trường.
 • Duy trì, thiết lập mối quan hệ với cơ quan báo, đài,…
 • Liên hệ và booking phương tiện truyền thông.
 • Phối hợp với bộ phận thiết kế để thiết kế thông điệp và hình ảnh truyền thông.
 • Thực hiện công việc khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu, Trưởng phòng CTSV&CĐT.
 • Lập kế hoạch và báo cáo các công việc theo tuần/tháng/quý.
Yêu cầu Trình độ chuyên môn, chứng chỉ:

 1. Trình độ Cử nhân trở lên chuyên ngành truyền thông, báo chí.
 2. Kinh nghiệm: Ít nhất 01 năm trong công tác truyền thông.
Thu nhập Thỏa thuận
Hồ sơ
 1. Thư ứng tuyển;
 2. Sơ yếu lý lịch có dán ảnh 4×6;
 3. Lý lịch khoa học theo mẫu ban hành theo Thông tư 22/2017/TT-BGDĐT);
 4. Bằng cấp, bảng điểm sao y bản chính;
 5. CMND, Hộ khẩu sao y bản chính;
 6. Phiếu khám sức khỏe;
 7. Phiếu thông tin ứng viên (mẫu đính kèm);
 8. Giấy giới thiệu (nếu có).

Ứng viên quan tâm vui lòng nộp hồ sơ qua email:tchc@bdu.edu.vn hoặc gởi qua đường bưu điện đến địa chỉ: Phòng Tổ chức Hành chính – Trường Đại học Bình Dương, 504 Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, Tp.TDM tỉnh Bình Dương.

Số điện thoại: 0274.3820833

Hạn nộp hồ sơ 30/7/2019