Thư kêu gọi v/v đóng góp ủng hộ cho gia đình cô Huỳnh Thị Biểm – Cán bộ thuộc Phân hiệu Đại học Bình Dương tại Cà Mau

8974