Đánh giá phân loại chất lượng cơ sở Đảng và đảng viên cuối năm 2018 của Đảng ủy Trường Đại học Bình Dương

4116

Chiều 17/12, bà Trần Cẩm Hồng – P. Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Bình Dương đã đến dự buổi đánh giá phân loại chất lượng cơ sở Đảng và đảng viên cuối năm 2018 của Đảng ủy Trường Đại học Bình Dương tại phòng họp A1, Trường Đại học Bình Dương.

Phát biểu tại buổi họp đánh giá, Đ/c Cao Việt Hưng – Bí thư Đảng ủy, P. Hiệu trưởng Nhà trường đã đại diện Đảng ủy Trường Đại học Bình Dương (ĐUBDU) điểm lại các hoạt động cũng như những thành tích nổi bật của ĐUBDU trong năm 2018, theo đó:

Đ/c Cao Việt Hưng phát biểu trong chương trình 

* Trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng

Đảng ủy Nhà trường đã tạo điều kiện thuận lợi cho trên 95% cán bộ, đảng viên được tham gia học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 và 7 BCHTW Đảng khóa XII. Tổ chức đăng ký thi đua của tập thể, cá nhân gắn với việc cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2018 và nghiêm túc thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII trong Đảng bộ Nhà trường.

Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 5-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và tổng kết phong trào thi đua “Làm theo Bác” năm 2017; Tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng do Đảng ủy khối chỉ đạo như: Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2018); Tuyên truyền kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam; Tuyên truyền tài liệu đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước trong và sau dịp Lễ Quốc khánh (2/9/2018)…

* Trong công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên

Đảng bộ Trường Đại học Bình Dương hiện có 3 chi bộ trực thuộc với 75 đảng viên đang sinh hoạt. Ban chấp hành Đảng bộ có 9 đ/c, trong đó Ban Thường vụ có 3 đ/c, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy 3 đ/c.

Đảng ủy Nhà trường thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ và của Ủy ban kiểm tra (UBKT) Đảng ủy, bám sát nội dung Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư TW và Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK của Đảng ủy khối về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020” và hướng dẫn số 02-HD/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy khối về “Một số nội dung cụ thể trong sinh hoạt chi bộ”…

Bà Trần Cẩm Hồng chia sẻ, góp ý về báo cáo công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy Trường Đại học Bình Dương 2018

* Trong công tác kiểm tra, giám sát

Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Trường Đại học Bình Dương xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát đối với tổ chức Đảng cấp dưới năm 2018, tiến hành kiểm tra được 1 chi bộ trực thuộc (Chi bộ 3) và 1 Bí thư chi bộ (Chi bộ 2) về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành. Giám sát thường xuyên thông qua việc tham dự sinh hoạt chi bộ hàng tháng, phần lớn đảng viên được giám sát đã thể hiện tốt vai trò trách nhiệm của mình, có ý thức chấp hành tốt nghị quyết, quy đinh của Đảng cũng như nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng.

* Trong công tác lãnh đạo các tổ chức quần chúng

Đảng ủy đã xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp hoạt động giữa cấp ủy, Ban giám hiệu Nhà trường và tổ chức đoàn thể quần chúng của Nhà trường để theo dõi và kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh niên của Trường Đại học Bình Dương. Đảng ủy luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi nhất để Đoàn thanh niên, sinh viên trong toàn trường hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị tại đơn vị cũng như xây dựng phong trào đoàn vững mạnh.

Cũng trong chương trình, Đ/c Cao Việt Hưng đã xác định phương hướng, nhiệm vụ của ĐUBDU trong năm 2019. Đ/c Bí thư Đảng ủy cho biết: “Trong năm 2019, ĐUBDU sẽ xây dựng kế hoạch và biện pháp giáo dục, tuyên truyền phù hợp với từng loại đối tượng cụ thể, giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên và sinh viên nêu cao tinh thần học tập từ đó nâng cao nhận thức trình độ năng lực công tác, tự rèn luyện tu dưỡng chính trị vững vàng, đạo đức cách mạng trong sáng”.

ThS. Nguyễn Ngọc Chiến – Chủ tịch Công Đoàn Nhà trường phát biểu xoay quanh công tác Công đoàn Trường Đại học Bình Dương trong năm vừa qua

Đảng ủy Nhà trường và UBKT Đảng ủy tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết 14-NQ/TW Hội nghị lần thứ 5 BCH TW (khóa X) về “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát Đảng”. Lãnh đạo tổ chức đoàn thể quần chúng cải tiến nội dung và phương thức hoạt động cho phù hợp với đơn vị, lãnh đạo và chỉ đạo Đoàn Thanh niên, Công đoàn cơ sở xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả cao các phong trào.

Một số hình ảnh trong chương trình:

Ban Biên tập