BDU Radio: Thông báo tham gia Ngày hội hiến máu nhân đạo lần thứ 25

632